»Søkrigen« og redaktørens virkelighedsopfattelse

19. marts 2021, 13.27

Tange Tirsdag den 16. marts skrev avisens chefredaktør, Hans Krabbe, en leder, der ved første øjekast var de lokale søinteressenter venligt stemt: Søen bør bevares og et omløbsstryg etableres, mener Krabbe.

Så har han jo da heller ikke sagt for meget.

Men senere i lederen roser han parterne, der deltog i miljøministerens rådgivende udvalg, for at have givet sig og nu i skøn samdrægtighed og med ro i sjælen kan imødese Lea Wermelins afgørelse på »søslaget«. For, skal man tro Hans Krabbe, så er parterne jo stort set enige om det meste.

Men ak! Hans Krabbe vil ikke eller kan ikke forstå, at de eneste parter, der reelt har givet sig på møderne i udvalget, først og fremmest er Norlys og dernæst de lokale interessenter: Viborg og Silkeborg kommuner samt Foreningen til Bevarelse af Tange Sø.

På den anden side af bordet sad Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskeforening og Friluftsrådet sammen med Randers og Favrskov kommuner. De sad der med korslagte arme og rokkede sig ikke en millimeter fra de positioner, de har haft i 25 år nu. De vil helst tømme søen, men kan nødtvunget gå med til et langt omløbsstryg med 80-100 pct. af Gudenåens vandføring. Den holdning flyder der to konsekvenser af: 1. Tangeværket lukker for el-produktionen. 2. Tange Søs vandspejl og vandkvalitet vil næppe kunne opretholdes.

Derfor måtte borgmester Steen Vindum og kollega Ulrik Wilbek naturligvis undsige den indstilling, som DNs mødeleder, Sebastian Jonshøj, havde forfattet og mandag sendte til Lea Wermelin. En indstilling, der ikke fik opbakning fra nogen af de lokale interessenter. Heller ikke Norlys.

Derfor måtte borgmester Steen Vindum og kollega Ulrik Wilbek naturligvis undsige den indstilling, som DNs mødeleder, Sebastian Jonshøj, havde forfattet og mandag sendte til Lea Wermelin. En indstilling, der ikke fik opbakning fra nogen af de lokale interessenter. Heller ikke Norlys

Bjarne Nilsson

Ikke desto mindre skriver Hans Krabbe således i sin lederartikel:

»Ildsjæle, der indtil for nylig havde svært ved at være i stue sammen, går nu arm i arm i bestræbelserne på at finde brugbare løsninger til gavn for de mange og for naturen. Det er meget opløftende og et kongeeksempel på, hvad der kan komme ud af det, hvis man begynder at lytte til hinanden og fordomsfrit søger kompromiser og løsninger. En søkrig er indstillet. Nu venter fortsættelsen.«

Ærlig talt, Hans Krabbe. Har du slet ikke fulgt med i de faktiske forhold i søindustrien? Hvis der overhovedet er sket noget i løbet af arbejdet i ministerens kompromis-udvalg, så er det, at grøfterne om muligt er blevet gravet endnu dybere.

Så »søkrigen« er bestemt ikke indstillet. Tværtimod! Men det er da lige godt ærgerligt, at det skal være nødvendigt at korrigere chefredaktøren på et så afgørende punkt.

Indlæser debat...