Skolestruktur og valgkamp

29. juli 2020, 11.56

FOLKESKOLEN Jeg forstår godt, hvis nogen er frustreret i sagen om skolestrukturen, og at man er gået ind i kampen for at bevare den lokale skole. Og dem, der mener, at valgkampen op til det kommende kommunevalg er gået i gang, kan jeg også kun give ret.

Der bliver skudt på os byrådsmedlemmer, »at vi plejer egne interesser«, men når man gør det, er det vigtigt, at man rammer de rigtige, og det gjorde man ikke i et for nyligt indlæg i pressen, hvor det bl.a. drejede sig om en skole i Ry. Der var haglbøssen fundet frem, og der blev skudt med »spredehagl« uden at ramme. Der er i debatten om den nye skolestruktur sat mange skibe i søen, nogle kan gribes, medens andre er man nødt til at skyde ned, det er uundgåeligt. Det kan godt være, at man på en måde kan spare penge på noget, der bliver foreslået, men når det bliver regnet igennem, så er det helt andre tal, der kommer frem. Det har vi jo set i det forslag, der lå om at flytte Columbusskolen og Center Skovby til Mallinggård.

En valgkamp har mange dagsordener og ja, det er rigtigt, at den er startet, mere for nogen end for andre. Vi kan ikke komme udenom, at vi er nødt til at lave en ny skolestruktur i kommunen. Byrådet er nødt til at tænke stort, altså at tænke hele skolestrukturen ind og kigge på alle skolerne i kommunen og ikke have egne interesser, og det tror jeg faktisk også, at de politikere, der omtales i indlægget, gør.

Lige nu er det svært for os politikere at gøre andet end lytte til det, der bliver sagt. Forhandlingerne foregår for lukkede døre, så vi har meget svært ved at kommentere det, der bliver skrevet i pressen, men allerede nu har det vist sig, at ikke alle de 20 scenarier, der er blevet forslået, bliver til noget.

Når skolestrukturdebatten er slut, og der er truffet en beslutning, så er man meget velkommen til at skyde på os politikere, men skal blot huske på, at det er de rigtige, der bliver skudt på, selvom de er gået i »skjul«.