Om nærdemokrati på plejehjemmene

Udgivet:23. maj 2023, 10.26

Læsetid:2 minutter

Foto: Jakob Stigsen Andersen

Af Roger Skyum. Beboer på Karolinelundcentret Gjern

PLEJEHJEMSRÅD Kommunernes Landsforening og Danske Ældreråd har udarbejdet et meget sympatisk og gennemarbejdet forslag til etablering af plejehjemsråd på de kommunale plejehjem. Lidt i stil med, hvad man finder på friplejehjemmene. Imidlertid vil det være fornuftigt at tage højde for nogle problemer, før det kan fungere i praksis.

Det er naturligvis nødvendigt at formalisere et plejehjemsråd med vedtægter osv. Men vi ser, hvor svært det på det seneste har været at engagere nye pårørende og frivillige til det mere generelle arbejde. Venneforeninger og lignende er mange steder helt nedlagt. Senest har vi for eksempel set, hvordan lokalforeningen af Ældresagen i Gjern står uden bestyrelse. For den yngre generation føles det ofte for »tungt« at involvere sig i mere end ens egne og pårørendes forhold. Man vil nødigt binde sig til noget.

Kan man finde de personer blandt personale, beboere, pårørende og frivillige, der fordomsfrit vil drøfte forholdene, komme med nye ideer og ikke blot kritisere det bestående?. Jeg har personligt haft meget svært ved at finde medbeboere, der kan overskue og formulere sig om mere end egne forhold og behov. Her kommer demokratiet virkelig på prøve.

Det er derfor nødvendigt, at en leder af et plejehjem åbent og synligt ikke blot kerer sig om administration og personale, men i lige så høj grad involverer sig i beboernes liv og hverdag. Det lyder måske udemokratisk, men lederen bør efter min mening ud fra de faktiske forhold gå forrest og markere udadtil, men også indadtil, hvad vedkommende står for og ønsker.

Et sted at begynde (som det også praktiseres nogle steder) kunne være, at lederen holdt regelmæssige, uformelle kaffemøder med beboerne i ikke for store grupper. Formål: at leder og beboere kender og har tillid til hinanden, så alle har opdateret viden om, hvad der aktuelt rører sig .

Der ligger gode, nærdemokratiske tanker i forslaget om plejehjemsråd. Lad mig dog slå fast: Rådet har kun relevans, hvis det ikke blot skal kommentere beslutninger allerede truffet af ledere, administration og politikere, men på oplyst grundlag kan være på forkant med forslag.

Indlæser debat