Skimmelsvamp i dagtilbud: Afdeling lukkes fra i morgen

2. december 2020, 15.58

Skimmelsvamp i en del af stuehuset på billedet betyder, at 17 børn og fire voksne fra i morgen ikke længere kan være i afdelingen.

GALTEN Et ældre stuehus, som for siden august har været brugt til pasning af børn, er efter en række miljømålinger erklæret uegnet til formålet. Stuehuset er derfor lukket med virkning fra i morgen torsdag. 17 børn skal i første omgang passes i andre lokaler på institutionen. Efter juleferien flytter de ældste børnehavebørn til midlertidige lokaler på Gyvelhøjskolen. 17 børn og 4 ansatte har haft deres gang i stuehuset siden første august. I forbindelse med en renovering er der rutinemæssigt lavet miljømålinger, som har påvist skimmelsvamp i stuehuset i et omfang, så der ikke må være dagtilbud i bygningen. Skanderborg Kommune har derfor fundet genhusning til de berørte børn fra i morgen torsdag. I første omgang bliver der flyttet rundt internt på institutionen Porskjær, så børnene bliver i kendte rammer. Efter juleferien vil de ældste børnehavebørn blive taget imod i lokaler på Gyvelhøjskolen, der har udvist stor fleksibilitet og stillet to klasselokaler til rådighed. Skanderborg Kommune kender endnu ikke det fulde omfang af renoveringen, men forventer, at det tager ca. 2-3 måneder. Udgiften er på nuværende tidspunkt anslået til ca. 1 mio. kr. Kommunens miljørådgiver har meddelt, at de fritidsbrugere som bruger stuehuset i aftentimerne kan benytte stuehuset som hidtil. Det oplyser Skanderborg Kommune i en pressemeddelelse.

bes