Hvornår stopper vrøvlet om Tange Sø?

26. januar 2019, 09.56

TANGE SØ I MJA den 19. januar 2019 kunne man med en vis forbløffelse læse, at Tange sagen ikke drejer sig om Tange Sø. Det drejer sig derimod om en »friere Gudenå« og »en mere levende natur«! Lukning af Tangeværkets elproduktion har heller ikke noget med Tange Sø at gøre og forfatterne betragter sig ikke som modstandere af Tange Sø, men derimod som »frihedskæmpere« for en »friere« Gudenå - er glasset halvt fuldt, eller er det halvt tomt?

Det skal så sammenholdes med, at man anfører, at Tange Sø vil blive ændret som en konsekvens af »samfundets demokratiske vilje/ønsker« og som rosinen i pølseenden anføres det: »For Tange sagen handler om en friere Gudenå, ikke om Tange sø.« Så bliver vrøvlet nok ikke mere udtalt! Man vælter rundt i årsag/virkninger og mål/midler.

For det første, er det jo skinbarligt vrøvl, at hævde at Tange Sø ikke har noget at gøre med Tange sagen. Tange Sø blev skabt som følge af det daværende samfunds ønske om elproduk-tion (mål/middel), og at man betragter en »friere Gudenå, hvor fisk og planter får bedre forhold« er jo en konsekvens af de store skadevirkninger Tange Sø har betydet for hele Gudenåens økosystem (årsag/virkning). Men på trods af at Tange Sø både er del af mål/midler og årsag/virkninger hævder forfatterne frejdigt, at »Tange sagen handler om en friere Gudenå, ikke om Tange Sø.« Det er simpelthen nonsens! Tange sagen handler ene og alene om Tange Sø, som kilde til problemerne. Vil samfundet på et tidspunkt reetablere Gudenåen, betyder det også som konsekvens, at Tange Sø forsvinder.

Den beslutning vil formelt blive truffet på demokratisk vis, og det faktum accepterer vi vist alle. Det, der står tilbage er: hvad vil man egentlig med det indlæg? Hvem vil man gerne tale til?

Det må indtil videre stå hen i det uvisse, fordi indlægget ret beset er en omgang semantisk vrøvl. Til gengæld ved vi jo, at forfatterne alle har udtrykt ønske om at få fjernet Tange Sø. Derfor bliver det semantiske vrøvl nu også til en omgang reelt vrøvl, hvis - som man må formode - forfatterne vil stå ved deres oprindelige holdninger.

Ellers må man jo udforme et indlæg, hvor man, som f.eks. Danmarks Sportsfiskerbund, opgiver kampen for at få et helt enestående naturområde tilbage igen og nu i stedet ønsker en kunstig å ved siden af en kunstig sø. Det vil være et reelt holdningskifte og ikke - som indlægget - en omgang semantisk og reelt vrøvl.