Der skal ses på de almene boligers affaldsgebyrer

12. januar 2021, 12.47

Foto: Jakob Stigsen Andersen

PRISSTRUKTUR De almene boligorganisationer prøver på alle måder og som led i effektiviseringen af sektoren at optimere driften for at sikre billige boliger til de mest udsatte borgere.

Det har vi som almen boligorganisation en forpligtelse til.

Sektoren er bl.a. særligt udfordret omkring benchmark på affaldsområdet med baggrund i den forskellighed, der er i sammensætningen af affaldsgebyret fra kommune til kommune.

Silkeborg er en af de kommuner, hvor boligorganisationerne er særligt udfordret med baggrund i prisstrukturen.

Det handler ikke om mængden af affald, men om afhentningen og det administrative arbejde og dermed belastning af ordningen.

Beboerne i denne etagebebyggelse betaler samme gebyr for afhentning af deres affald fire steder som for afhentning af affald ved 141 private grundejere (parcelhuse)

Helle Gade og Grethe Rasmussen

Som eksempel kan nævnes en etagebebyggelse med 141 lejemål, hvor affaldshåndteringen foretages i fire dertil indrettede affaldsøer.

Beboerne i denne etagebebyggelse betaler samme gebyr for afhentning af deres affald fire steder som for afhentning af affald ved 141 private grundejere (parcelhuse).

Ser vi på det administrative arbejde, sendes regningen for affaldshåndteringen til boligens ejer, som for ovennævnte etagebebyggelsen udgør én regning til boligorganisationen. Bolig-organisationen står så for opkrævningen af de 141 lejemål via huslejen.

Til sammenligning skal der rent administrativt ske særskilt opkrævning til de 141 private grundejere (parcelhuse).

Er det en fair prisstruktur?

Efter kommunesammenlægningen 2007 blev fire kommuner til en samlet Silkeborg Kommune. De fire kommuner havde hver deres prisstruktur omkringaffaldsgebyret og for at finde en hurtig løsning, valgte man dengang i 2007, at lave et fast affaldsgebyr for alle, der får afhentet affald. Sådan er det stadig.

Men om det er den rigtige tilgang her i 2021 og fremadrettet, vil vi gerne have drøftet.

Derfor opfordrer vi til, at der startes en politisk proces op i Klima- og Miljøudvalget med en inddragelse af bestyrelsen i Silkeborg Forsyning med henblik på at få kigget nærmere på prisstrukturen for affaldsgebyret i Silkeborg Kommune.