Hans Okholms troværdighedsproblem

Udgivet:13. februar 2019, 11.08

Læsetid:2 minutter

Af Kurt E. Thomsen Demstrupvej 36, Viborg

4 år siden

HABILITET Den 15. januar var der borgermøde i Sjørslev Forsamlingshus vedrørende et vindmølleprojekt »Marsvinslund Vindmøllepark«.

Projektet er en gang tidligere blevet sagsbehandlet i Silkeborg Byråd og afvist. Det var i 2015. Nu er projektet kommet tilbage.

Ved mødet spurgte jeg Hans Okholm (SF), formand for Plan og Vej, om han kendte forvaltningslovens §3 stk.1

Det gjorde han.

Jeg spurgte også om han var bestyrelsesmedlem i Eniig AmbA og Eniig Renewables. Det svarede han også bekræftende på.

Adspurgt om han i lyset af dette ikke var inhabil i sagen svarede han blankt nej. Foran forsamlingen. Det var ikke til at misforstå.

Senere samme aften er han i Midtjyllands Avis citeret for, at han naturligvis ikke er inhabil - det har man undersøgt.

Efter i 31/2 uge at have efterspurgt denne undersøgelse hos borgmester og kommunaldirektør, har jeg ikke set nogen dokumentation for at Hans Okholm havde ret i sin påstand. Hans Okholm erklærede sig i mandags inhabil i sagen.

Det giver to muligheder: Enten har kommunen forlagt undersøgelsesresultatet, eller også løj Hans Okholm for alle i Sjørslev Forsamlingshus og alle MJA's læsere.

Det sidste er et kæmpe demokratisk problem. Og et monumentalt problem for Hans Okholm.

Han brillerede i øvrigt i løbet af mødet med at påstå, han intet kendte til linjeføringen af den foreslåede motorvej omkring Viborg. Til stor morskab for salen, men det er et andet problem.

Man kan altså - under forudsætning af at kommunen ikke har lavet en undersøgelse i december som Hans Okholm kan støtte sig til - konkludere at Hans Okholm omgås sandheden temmeligt afslappet.

Problemet med en eventuel forsvundet undersøgelse er dog, at man allerede inden byrådsmødet den 3.12.2018, under punktet vedr. »Marsvinslund Vindmøllerpark« skrev, at »der var risiko for habilitetsproblemer«. Uden dog at nævne Hans Okholm ved navn.

Men det krævede mig kun få klik med musen for at finde alle relevante data for sagen her.

Fra den 3. december til den 15. januar havde man tid nok til, uden problemer, at fastslå at der rent faktisk var et gigantisk habilitetsproblem med sagen og Hans Okholms involvering i den.

Hvorfor den så går via Park og Vej i Silkeborg Kommune og ikke gennem det relevante udvalg - Klima og Miljø - kan jo undre. Den eneste forskel, er at Hans Okholm ikke er formand for det udvalg.

Summa summarum, jeg opfordrer hermed Hans Okholm til at komme med en vandtæt forklaring på, hvorfor han ikke var inhabil i sagen.

Hører gerne.