Hvorfor vælge en billig og lokal spilde-vandsløsning?

Udgivet:02. maj 2018, 13.21

Læsetid:1 minut

Foto: Jens Anker Tvedebrink

Af Erik Markvad Skovlandets Lokalråd. Slagballevej 5 Vinding

SPILDEVAND Hvorfor vælge en billig og lokal løsning til håndtering af spildevand, når man kan vælge en langt dyrere og 15 km lang rørlægning, som Silkeborg kommune foreslår i sin spildevandsplan 2011-2021 tillæg 28 vedr. Hjøllund og Vrads.

Skovlandets Lokalråd har fremsendt følgende høringssvar:

Det er lokalrådets anbefaling, at kommunen seriøst gennembearbejder det forslag til en lokal spildevandsløsning, som Borgerforeningen i Vrads har fremlagt som alternativ til en rørlægning af spildevandet.

Efter vores opfattelse er borgerforeningens forslag om lokal løsning på spildevandsrensning et udtryk for aktivt medborgerskab, økonomisk rentabelt og bæredygtighed.

Der er vores håb, at politikerne i Silkeborg kommune giver plads til lokalt engagement og mangfoldighed.