En ud af ti hjemløse får hjælp til billig bolig

Det er et politisk mål at mindske hjemløshed med boligtilbud og støtte. Men kun otte procent får den hjælp.

11. juni 2021, 10.03

I 2009 blev der optalt 4998 hjemløse i Danmark. I 2019 var det steget, så der var 6431 hjemløse. En hjemløs betegnes som en person, der ikke disponerer over egen bolig. (Arkivfoto)

KØBENHAVN En ny undersøgelse fra Socialstyrelsen viser, at kun otte procent af de hjemløse i Danmark tilbydes en bolig, der er til at betale, samtidig med at de får social støtte.

Det er, selv om ordningen i mere end ti år har været et gennemgående værktøj i skiftende regeringer for at bekæmpe hjemløshed.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

Ordningen er kendt som "housing first". Den indebærer, at en hjemløs først bliver tilbudt en bolig, hvorefter man går i gang med at hjælpe dem med for eksempel psykiske problemer.

Undersøgelsen er baseret på spørgeskemaer fra 81 af landets 98 kommuner. Den omhandler indsatserne fra sommeren 2019 til sommeren 2020.

90 procent af de godt 6400 hjemløse i Danmark, der var optalt i 2019, er borgere i de pågældende kommuner.

Rundspørgen viser, at en af de største udfordringer er at skaffe billige boliger.

Social- og ældreminister Astrid Krag (S) betegner det som en bunden opgave at få vendt udviklingen.

- Alle er enige om, at housing first er den mest effektive metode, og der er afsat mange midler til opgaven.

- Alligevel modtager kun otte procent indsatsen. Vi er ikke kommet i mål med de aftaler og handleplaner, vi har indført for hundredvis af millioner kroner gennem årene, siger Astrid Krag til avisen.

Ifølge Vibe Klarup, der er direktør i Hjem til Alle-alliancen og formand for Rådet for Socialt Udsatte, er det "katastrofalt", at mennesker i hjemløshed ikke modtager tilbuddet.

- Jeg synes faktisk, at det er et nederlag, og det er en katastrofe for de mennesker, som lever i hjemløshed. Fordi vi faktisk ved, hvad der kunne hjælpe dem.

- Næsten ni ud af ti mennesker i hjemløshed ville kunne komme ud af hjemløshed og få det bedre, hvis de fik den støtte, vi kalder housing first, siger Vibe Klarup.

Hun fremhæver Norge og Finland, hvor antallet af hjemløse er faldet markant, efter at man begyndte at bruge ordningen.

Regeringen vil efter sommerferien fremlægge et udspil til en ny hjemløseplan. Ifølge Astrid Krag kommer planen til at indeholde et samarbejde mellem regering, kommuner, civilsamfund og boligselskaber.

Ministeren mener også, at man er nødt til at se på reglerne, der gør, at kommuner i dag ikke modtager støtte fra staten til at hjælpe borgere i egen bolig. Til gengæld får de refusion, når borgere opholder sig på et herberg.

Sidstnævnte er ifølge Vibe Klarup kernen i udfordringen. Hun mener, at man skal erstatte fokus på herberger med opbygning af flere billige boliger.

- Vi har opbygget et system, som handler om at støtte de midlertidige løsninger - det akutte - hele herbergssystemet. De fleste midler i Danmark går til det område.

- Vi har brug for et skifte, så vi forsøger at få borgerne ud af hjemløshed, og det betyder, at vi i stedet for at støtte herbergssektoren i højere grad skal støtte borgernes mulighed for at komme ud i egen bolig, siger hun.

/ritzau/