Behov for flere pladser på ældrecentre i Favrskov

Udgivet:13. november 2021, 08.00

Læsetid:1 minut

Af Arne Bay Madsen. Gl. Frijsenborgvej Hammel

ÆLDREOMRÅDET Der er behov for flere pladser på ældrecentre i Favrskov Kommune, og i den forbin- delse er der debat om placering af kommende ældrecenter i Hadsten, udenfor byen kontra inde i centrum.

Det der er vigtigt i denne debat, er at centret placeres sammen andre ting, som giver liv. Her kan nævnes daginstitutioner, skoler og lignende, andre ting kan være udsigt over marker og natur og så selvfølgelig de nære omgivelser. Biodiversitet er jo in for tiden, så der kunne laves blomstereng og plantes buske og træer og kun græsplæne i det omfang, det er nødvendigt.

Sall Friplejehjem er et godt eksempel. Det burde kunne inspirere til hvordan, man kan lave et levende sted ved samarbejde med friskolen, den kommunale børnehave og lokale frivillige.

Her har man også valgt at have en pedel på stedet, og maden laves i eget køkken. Og alt sammen medvirker det til, at der er liv på plejecentret dagen igennem - også i weekenden - og vel at mærke naturligt liv, som de ældre kender fra tidligere. Og så koster det ikke ekstra. Tvært imod. For eksempel har friskolen brugt plejecentrets køkken i en periode med ombygning.

Desuden er det er aktiv for lokalsamfundet.