Skolestruktur: Lad os hjælpe med fakta og nuancer

15. januar 2020, 13.03

SKOLERNE Åbent brev til politikerne i Skanderborg Byråd.

Jens Szabo (V) udtaler, at skolestrukturreformen i Skanderborg Kommune sker på baggrund af anbefalinger fra fagfolk. Vi vil gerne hjælpe med at bringe flere fakta frem om disse anbefalinger og nuancere tilgangen …

Lars Løkke nedsatte for mange år siden en gruppe, der skulle komme med anbefalinger til udvikling af folkeskolen. Gruppen kaldte sig »Skolernes rejsehold« og udkom i 2010 med 10 anbefalinger. Det er disse anbefalinger, Jens Szabo henviser til.

FAKTA: Da rejseholdets 10 anbefalinger blev behandlet på møde i Kommunernes Landsforenings Børne- og Kulturudvalg (KL) den 12. august 2010, tog KL afstand fra rejseholdets anbefaling om at skabe større skoler. I KL’s perspektiv handler det om økonomisk og faglig bæredygtighed, og ikke, om der skal være 1, 2 eller 3 klasser på hvert spor.

FAKTA: Der er siden 2010 forsket i både ind- og udland om skolestørrelser, økonomi og kvalitet. »Hvis jeg var kommunalpolitiker, ville jeg ikke kunne hive en eneste rapport eller undersøgelse frem noget sted, som kan underbygge, at der er penge at spare ved at slå skoler sammen - Dokumentationen for det findes ikke«. Citat professor Peter N. Allerup, DPU Aarhus Universitet.

FAKTA: I en større international forskningskortlægning og forskningsvurdering, bla. baseret på John Hatties arbejde, findes der ingen evidens for, at skolestørrelse og kvalitet hænger sammen i hverken positiv eller negativ retning.

FAKTA: Argumentationen for rejseholdets anbefaling om større skoler, handlede om at give bedre mulighed for linjefagsdækning. Stjærskolen har den tredje bedste linjefagsdækning i Skanderborg Kommune. Bla. derfor kunne Politiken i 2019 udråbe Stjærskolen som den 15. bedste folkeskole i Danmark, målt på afgangselevernes karaktergennemsnit. Seneste har Cepos udregnet, at Stjærskolen i et gennemsnit over de seneste tre skoleår, er den skole i Skanderborg Kommune, der har løftet eleverne fagligt allermest. Skolekvalitet handler ikke om rammernes størrelse, men om hvad man putter ind i rammerne. Det er i langt højere grad dygtige lærere og pædagoger, synlig ledelse, tæt forældresamarbejde og tydelige positive forventninger til hinanden, der giver kvalitet.

FAKTA: Folkeskolen har siden rejseholdets 10 år gamle anbefalinger udviklet sig massivt - vi er et helt andet sted i dag. Skolereformen i 2013 skabte markante ændringer. Hvor lærerene før gik hjem efter endt undervisning - så er lærerene nu sammen på skolen til sparring, vejledning, forberedelse og planlægning. På Stjærskolen sker dette netop i pædagogiske læringsfællesskaber. Udskolings-teamet, mellemtrins-teamet og indskolings-teamet er en af kernerne i Stjærskolens gode kvalitet. Skolereformen har helt grundlæggende ændret på relevansen af rejseholdets anbefaling om større skole, da læringsfællesskaber i dag er etableret, kvalificeret samt endvidere udviklet med omkringliggende skoler, både i fysiske netværk og digitalt via læringsplatforme og vidensdeling.

Det er derfor ikke rimeligt at fremlægge de nuværende skolestrukturændringer som fagfolks almene anbefalinger. Der er ikke grundlag for at udlede, at store skoler er bedre end mindre skoler - heller ikke omvendt.

I skolebestyrelsen mener vi, at det er vigtigt for det samlede skolevæsen i Skanderborg Kommune at kunne tilbyde et differentieret skoleudbud. At kunne tilbyde både små og store udskolinger, må være en styrke for kommunen og bør være et strategisk mål og en styrende faktor for skolestrukturen. Vi anerkender kommunens udfordring med at skabe skoletilbud, til alle elever, i de kommende år og bidrager gerne konstruktivt ved at øge antallet af børn og unge på matriklen, herunder at skabe to spor i udskolingen.

Vi mener, det er væsentligt, at der skabes mulighed for vækst bredt i kommunen og ikke kun i Skanderborg og de større byer. Skolerne er centrale for muligheden for skabelse af lokal vækst og for at fastholde landsbybærende fællesskaber i central landsbyerne.

I landsbyerne er skolepolitik lig med bypolitik - En udvikling der er tydelig i Virring, Herskind og Stjær.