Manglende udnyttelse af hjælp til patienter der venter på behandling

15. september 2021, 12.48

VENTETID Koncerndirektør Ole Thomsen udsendte d. 9.9. en pressemeddelelse, hvor han appellerer til borgernes og patienternes forståelse for, at ca. 10.000 ambulante besøg og 5.000 operationer er udskudt pga. corona og sygeplejestrejken.

Det forekommer derfor mærkeligt, at en af regionens ortopædkirurgiske speciallæger har tilbudt midlertidigt at forøge kapacite- ten, hvilket »administrativt er afslået«.

Men hvis skyld er det, at koncerndirektøren hellere vil lade ventetiderne vokse op til foreløbigt to år for patienter med førlighedstruende skader, når det er muligt hurtigt at udvide den eksisterende kapacitet til overenskomstmæssigt løn?

Ulrich Fredberg (V)

Dette til trods for, at behovet aldrig har været større, og at kapacitetsudvidelsen sker inden for de sædvanlige overenskomsttakster. Dette i modsætning til den overarbejdsbetaling, som de ophobede ambulante besøg og operationer forventes at udløse - når/hvis man får genetableret et ordenligt forhold til sygeplejerskerne.

Den tilbudte behandling kan hverken være hurtigere, fagligt bedre eller billigere.

Koncerndirektøren nøjes med at påpege, at ventetiderne og aflysningerne ikke er de enkelte medarbejderes skyld. Det betvivler naturligvis ingen.

Men hvis skyld er det, at koncerndirektøren hellere vil lade ventetiderne vokse op til foreløbigt to år for patienter med førlighedstruende skader, når det er muligt hurtigt at udvide den eksisterende kapacitet til overenskomstmæssigt løn?

Det kunne borgerne og patienterne - og politikerne - godt tænke sig en forklaring på?

Indlæser debat...