Træf nu de rette beslutninger om neurorehabiliteringen

22. november 2019, 13.14

Foto: Martin Ballund

KAPACITET Kære regionsrådspolitikere i Region Midt.

I står foran en vigtig beslutning om organiseringen af den fremtidige neurorehabilitering i Region Midt. Som I ved, får jeres beslutning konsekvenser for patienter med erhvervet hjerneskade og deres pårørende.

Vi skriver til jer som privat personer med lang erfaring indenfor ledelse og neurorehabilitering.

Vi vil ikke indgå i debatten om besparelser, bevarelse af arbejdspladser eller intensiv afdeling på bestemte matrikler i Region Midt, men med patienten og det faglige i centrum, vil vi klæde jer yderligere på inden den forestående beslutning.

Vi vil først opfordre jer til nøje at overveje, hvor mange højtspecialiserede senge, der er placeret mest hensigtsmæssigt på hhv. Neuro Intensiv Step down (NISA) i Silkeborg og på Hammel Neurocenter (se illustration)

Vi gør opmærksom på, at patienterne ligger flere uger længere i en intensiv seng på NISA end de har behov for; altså ligger i flere uger i en »ikke mest hensigtsmæssig seng«.

Indlæggelseslængden på NISA er steget fra i gennemsnit 20 dage i 2016/2017 til 38 dage i 2018. 2019 forventes at være som `18. Der er lavet en undersøgelse på NISA, i tidsrummet 2011-2016 på baggrund af over 250 patientforløb som viser, at langt de fleste patienter kun har behov for den intensive fase på NISA i en meget kort periode; altså væsentlig kortere end 38 dage.

NISA er indenfor de sidste år øget i antal sengepladser samtidig med, at de højt specialiserede sengepladser på Hammel Neurocenter er reduceret.

Der hersker ikke tvivl om, at NISA er det rette sted at starte, for de patienter der som følge af en hjerneskade har brug for respirator eller intensiv overvågning.

Men når den intensive fase er afsluttet, så har patienterne især behov for fysiske rammer som både skærmer og stimulerer. Disse rammer er meget svære - ja nærmest umulige at skabe på en intensiv afdeling. Patienterne har også behov for at et tværfagligt personale med specialiserede kompetencer inden for udredning og behandling af den enkeltes hjerneskade.

Grunden til at patienterne ikke flyttes fra NISA til Hammel Neurocenter straks efter, at den intensive fase er overstået, skyldes den reducere sengekapacitet på Hammel Neurocenter. NISA bidrager dermed til at løse kapacitetsproblemet på Hammel Neurocenter.

Der er meget sjældent patienter som venter på at komme til en plads på NISA.

Vores pointe er, at fordelingen mellem NISA senge i Silkeborg og højtspecialiserede senge på Hammel Neurocenter virker fejl disponeret set ud fra et fagligt og patientmæssigt perspektiv.

Vi flyver nu videre på tværs af Region Midt. Her vil vi opfordre jer til nøje at overveje den mest hensigtsmæssige placering af de regionale rehabiliteringssenge i Region Midt, da antallet af regionale senge på Hammel Neurocenter ikke svarer til antallet af borgere fra de østlige kommuner i Region Midt.

Bagved tal om placering af senge og besparelser, er der patienter og pårørende. Patienter er indlagt til neurorehabilitering i typisk mellem 14 dage og 2 måneder. Under indlæggelsen er besøg af pårørende og besøg/træning i eget hjem af stor betydning. Under en indlæggelse af en sådan varighed er det vigtigt for både den indlagte og de pårørende at støtte op om rehabiliteringsforløb og være sammen som en familie. Afstanden (se illustration) er derfor af betydning for rehabiliteringsforløbet.

Fordelingen af de nuværende regionale sengepladser i Region Midt (se illustration) har et historisk afsæt, hvor det syntes meningsfuldt at placere neurorehabilitering i hvert af de gamle amter.

Neurorehabilitering har som andre specialer på vej ind i 2020 udbytte af størst mulig patientvolumen med henblik på oparbejdelse af faglig ekspertise og rekruttering for alle faggrupper.

Når højtspecialiserede - og et passende antal regionale senge er placeret på samme matrikel, giver det en nødvendig og hensigtsmæssig fleksibilitet, som neurologi og neurorehabiliteringsudredningen i den grad lægger op til.

Som højt specialiseret hospital har Hammel Neurocenter både uddannelses - og forskningsforpligtigelse, og Uddannelses - og Forskningsafdelingen er placeret på matriklen i Hammel.

Forskerne tager oftest udgangspunkt i indlagte patienter, og de ca. 800 kursister i uddannelsesafdeling om året har ofte behov for, at der er patienter fysisk tilstede i uddannelsesøjemed. Disse aktiviteter kræver en vis patient mængde på både det regionale og højt specialiserede niveau.

Vores pointe er; at antallet af regionale senge fordelt i Region Midt har en ulighed ift. demografi set ud fra et fagligt - og patientperspektiv.

Vi håber på den bedste faglige beslutning for de hjerneskadede patienter og deres pårørende, når I stemmer om neurologi - og neurorehabiliteringsudredningen den 27. november.