Silkeborg Kommune informerer om corona-situationen: Vi er i nødberedskab

Silkeborg Kommune har netop udsendt nedenstående information til kommunens borgere

12. marts 2020, 10.09

Foto: Jakob Stigsen Andersen

SILKEBORG I et forsøg på at forhindre smitte med coronavirus har også Silkeborg Kommune valgt at indføre en række tiltag. I en meddelelse til alle borgere oplyser kommunen følgende:

Skoler og daginstitutioner lukker

Alle skoler og dagtilbud lukkes fra mandag 16. marts 2020 og i foreløbigt to uger.

Silkeborg Kommune etablerer nødpasning. Kontakt din skole eller daginstitutionen for specifik information. Bedsteforældre bør ikke passe børn, hvis de pågældende på grund af alder eller helbred er særligt sårbare over for smitte med coronavirus.

Restriktioner for besøg på plejehjem

Sygehuse og plejehjem mv. indfører skærpede restriktioner i forhold til besøg.

Pårørende opfordres til ikke at besøge deres familiemedlemmer, men at holde kontakten på anden vis fx per telefon. Pårørende kan få adgang, hvis det er livskritisk, og besøgende vil blive bedt om at opholde sig i de enkelte stuer/boliger og ikke i fællesarealer.

Borgerservice indfører nødberedskab

Borgerservice lukker for alle fysiske henvendelser og tidsbestilling.

Borgerservice kan fortsat kontaktes på hovedtelefon (8970 1000) og funktionsnumre.

Alle borgere som har bestilt tid bliver kontaktet telefonisk.

Rådhuset er ligeledes lukket for alle henvendelser. Dog opretholder Borgerservice et nødberedskab til varetagelse af kritiske og akutte henvendelser vedr. bl.a. pas og kørekort.

Vi anbefaler at alle henvendelser til Borgerservice som ikke er kritisk nødvendige udskydes.

Jobcenteret etablerer nødberedskab

Alle Jobcentre og ydelseskontoret lukker for personligt fremmøde.

• Alle borgere kan fortsat få udbetalt ydelse

• Alle virksomheder kan fortsat få refusion og tilskud udbetalt

• Alle borgere der er inviteret til samtale eller personligt fremmøde bliver ringet til. Vi aftaler en ny samtale eller afholder samtalen telefonisk.

• Alle møder med virksomheder bliver afholdt telefonisk eller via skype i stedet

• Alle borgere kan fortsat ringe til Jobcenteret og ydelse

• Alle virksomheder kan fortsat ringe til Erhvervs-hotlinen

Brand- og redningsberedskabet

Midtjysk Brand & Redning vil fortsat slukke brande og redde menneskeliv.

Nogle servicefunktioner vil være påvirket, men ikke brand-, rednings- og vagtcentralopgaver. De serviceopgaver, som Midtjysk Brand & Redning løser for andre kommunale institutioner, der udfører kritiske opgaver i samfundet, vil heller ikke være påvirket.

Aktiviteter for ældre lukker ned

Silkeborg lukker aktiviteter på daghjem og aktivitetssteder på sundheds- og omsorgsområdet. Se oversigten på Silkeborg Kommunes hjemmeside.

Aktiviteter på socialområdet lukker ned

En lang række aktiviteter lukkes ned.

Alle indendørs kulturinstitutioner, biblioteker, haller, fritidstilbud m.v. lukker.

Alle indendørs offentlige kulturinstitutioner, biblioteker, haller, fritidstilbud og lignende indendørs aktiviteter lukkes hurtigst muligt og senest fra fredag 13. marts 2020 i foreløbigt to uger.

Alle private udbydere, selvejende institutioner, frivillige foreninger og trossamfund mv. opfordres kraftigt til at gøre det samme.

Om ansatte

Alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, sendes hjem.

Alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, sendes hurtigst muligt og senest fra fredag 13. marts 2020 hjem i foreløbigt to uger.

De pågældende skal så vidt muligt arbejde hjemmefra. Hvis det ikke er muligt, sendes vedkommende hjem med løn.

Offentligt ansatte, der er sendt hjem og ikke arbejder hjemmefra, står fortsat til rådighed for arbejdsgiveren og vil i øvrigt kunne blive pålagt at bistå med varetagelsen af nødvendige samfundsfunktioner.

Med kritiske funktioner sigtes der fx til personale i sundhedssektoren, ældre- og plejesektoren, politiet, kriminalforsorgen, beredskabet, kødkontrollen og området for socialt udsatte. Det forhold, at hjemsendelse vil indebære opbygning af sagsbunker og forlængede sagsbehandlingstider, indebærer ikke, at funktionerne anses som kritiske.

Brugen af kollektiv trafik skal begrænses

Brugen af bus, tog m.v. bør begrænses og spredes over mest mulig tid og kapacitet. Der indføres nu pladsbilletkrav hos DSB på alle afgange på intercity og lyntog og på regionaltog så hurtigt som teknisk muligt.

Forbud mod 100 personer indendørs

Der udstedes forbud mod, at arrangører, forlystelser, restaurationsvirksomheder mv. samler flere end 100 personer indendørs. Forbuddet udstedes, så snart hastelovgivningen er trådt i kraft i starten af uge 12 2020. Indtil forbuddet er udstedt opfordres til, at det følges, og at der generelt sikres mulighed for at holde passende afstand mellem gæster, besøgende m.v. Det anbefales ligeledes, at der heller ikke under private former samles flere end 100 personer indendørs.

Silkeborg Kommunes krisestab følger situationen tæt og vil informere løbende.