Direktør hos lokalt succesfirma: - Bæredygtighed og business er ikke modsætninger

Mads Uggerby er noget så sjældent som direktør for bæredygtighed. Hos Envidan har man nemlig ikke bare oprettet en bæredygtighedsafdeling, men derimod implementeret bæredygtighed i selve kernen af forretningen

Udgivet:06. juni 2023, 15.30

Læsetid:7 minutter

Bæredygtighed er ikke bare »det grønne«, forklarer Mads Uggerby. Den bæredygtige virksomhedsstrategi, Envidan har kreeret, indeholder bæredygtighed også socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed.

Simon Kjær Jensen
Journalist

4 måneder siden

Mads Uggerby er direktør for bæredygtighed og innovation hos Envidan.

Han sidder på rådgivningsfirmaets hovedkontor på Vejlsøvej. Udenfor de store, hvide bygninger kører et par robotplæneklippere, der holder græsset stringent og kort. De irriterer ham, siger han i både sjov og alvor under småsnakken udenfor det deciderede interview. De fremmer jo ikke ligefrem biodiversiteten, disse robotter. Envidan er langt fremme på det grønne område, og det er han selvsagt godt tilfreds med. Men … lige netop de robotter ville han gerne til livs.

Og selvom robotplæneklipperen ude foran blot er en uskyldig detalje i forhold til det bæredygtige arbejde, som den store rådgivningsvirksomhed ellers udfører, opsummeres bæredygtigheds- og innovationsdirektørens rolle meget godt ved netop det eksempel. Han er der, fordi bæredygtighed skal forankres helt op i topledelsen. Strategien er nemlig, at Envidan skal gøre en forskel i deres projekter og egne aktiviteter. Helt ned til robotplæneklipperne foran kontoret.

Og det har det været siden 2021, hvor direktionspladsen med ikke alene et fokus på bæredygtig økonomi, men også social og miljømæssig bæredygtighed blev skabt.

- Det gik op for os, at hvis vi ville arbejde seriøst med bæredygtighed, så var vi nødt til at få det til at blive en del af vores strategi. Altså ... vores virksomhedsstrategi skulle være bæredygtig, siger han og forklarer videre:

- Vi skulle ikke bare have en bæredygtighedsstrategi, der står ved siden af virksomhedsstrategien. Det var ret vigtigt for os at få lavet den sondring. Og for at sikre den forankring, der skal være, blev vi enige om, at vi blev nødt til at have én i direktionen, som har det ansvarsområde. Og det var så mig.

- Det, der ikke må ske, er, at det bliver noget, man gør, fordi man kan vise det til andre, men at ingen skubber det frem og har det i fokus. Det skal føres ud i livet, siger Mads Uggerby.

Miljø og mennesker

Han er 48 år og uddannet civilingeniør i miljøteknik. Han blev indlemmet i Envidan i 2004 og havde forinden været hos først Ringkøbing Amt og siden en stor rådgivningsvirksomhed.

Det primære fagområde har hele vejen været vand. Og så har han gennem mange år haft et særligt fokus på forskning og udvikling.

For eksempel var han med til at lave nye lokale løsninger til håndtering af regnvand, som silkeborgenserne eksempelvis kender fra de specielle blomsterbede på Vestergade, mange nok er stødt på. De er nemlig ikke alene skabt af æstetiske eller trafikmæssige hensyn, men også som en regnvandsløsning. I stedet for den traditionelle nedgravning af rør, er det en overfladebaseret og miljøvenlig måde at håndtere vandet på.

Og netop det med at finde på løsninger, der håndterer menneskets problemer, men som også har respekt for naturen og miljøet, er det, han gennem sin karriere har fundet spændende.

- Interessen for det bæredygtige i kombination med menneskelig aktivitet har i virkeligheden været interessant for mig siden min uddannelse, siger han.

Økonomi og bæredygtighed

Envidan er en rådgivende ingeniørvirksomhed, der hjælper primært forsyninger, kommuner og industrier med løsninger inden for hele vandets kredsløb. På fem år er omsætningen næsten fordoblet, og der er kommet et hav af nye medarbejdere til.

En bæredygtig forretningsstrategi, hvor fokus på social og miljømæssig bæredygtighed sidestilles med fokus på økonomisk vækst, har altså ikke konfliktet.

Og ifølge Mads Uggerby er de to ting da heller ikke modstridende. Derimod peger han på, at både økonomisk vækst og bæredygtighed er og bliver forudsætninger for at drive virksomhed.

- Vi er alle opmærksomme på, at hvis ikke vi har en sund forretning rent økonomisk, så er vi her ikke. Og hvis ikke vi er her, så kan vi heller ikke gøre den indsats på det bæredygtige, som vi brænder for at gøre, siger direktøren.

- Men bæredygtighed er også er forudsætning, fordi vores kunder efterspørger bæredygtige løsninger. Hvis ikke vi formår at levere på det, så får vi ikke opgaverne, og hvis ikke vi får det, får vi ingen økonomi ind i systemet. Derudover kommer der nye krav til større virksomheder som vores, og jeg tror også, at der vil være rekrutteringsfordele ved, at folk vil søge derhen, hvor virksomhederne arbejder seriøst med det. Så ja, det er en forudsætning, og det er også årsagen til, at vi har truffet valget om at få det forankret helt ind i direktionen.

Spredt ud i organisationen

Men hvordan får man så lavet en forretningsstrategi, der er bæredygtig i forhold til ikke bare de økonomiske perspektiver, men også socialt og miljømæssigt? En model, der ikke blot fungerer på skrivebordet eller i salgsmaterialet, men som også betyder noget i praksis?

Ifølge Mads Uggerby er en af kilderne til succes, at man ikke adskiller det sociale og miljøvenlige fokus fra det økonomiske eller praktiske fokus, men at man derimod implementerer det i de oprindelige strukturer. Under sig har han derfor ikke en gruppe medarbejdere, hvis eneste fokus er de bæredygtige perspektiver. Nej, i stedet har han og Envidan valgt at placere bæredygtige ansvarsområder hos forskellige medarbejdere i det store rådgiverhus.

- Det er faktisk rigtig vigtigt. Der er nogen virksomheder, som placerer det ved siden af og laver en »bæredygtighedsafdeling«. Den strategi har jeg ikke valgt. Jeg har valgt, at vi skal have bæredygtighed løftet ind i alle dele af virksomheden, siger Mads Uggerby.

- Vi kalder det jo »grøn omstilling«, så det nytter jo ikke noget, at det bare er en lille del af en virksomhed, der har omstillet sig, mens alle de andre arbejder, som de plejer. Det er vigtigt, at de folk, der arbejder på de enkelte projekter, evner at løfte bæredygtigheden i projekterne.

Det lyder måske enkelt, men er ikke så let. Han fortæller, at man hos Envidan har rundt regnet 400 ingeniører og teknikere mellem 25 og 75 år. Typisk har de, der er blevet uddannet de seneste 10 år, haft bæredygtigheden som en fast del af deres uddannelse. Men de mere garvede rotter - som ofte er blandt de dygtigste qua deres erfaring - skal på en eller anden måde ændre på den praksis, de har brugt år på at mestre.

- Og det er virkelig svært at blive udfordret på, at man ikke kan blive ved med at gøre helt, som man plejer at gøre. At man skal tænke på en anden måde og vælge nogle andre løsninger, som teknisk måske ikke er helt så gode, men som er væsentligt mere bæredygtige, siger Mads Uggerby.

- Det presser virkelig folk, at de på mange måder skal tænke anderledes. Og vi ingeniører er måske lidt nogle firkantede typer og en smule konservative generelt, tilføjer han med et skævt smil og et selvironisk blik i øjnene.

Mads Uggerby, som er direktør for bæredygtighed hos Envidan. Til Silkeborg Business-magasine. Aqua/Vejlsøvej. Foto: Martin Ballund

Må ikke være tomme ord

Robotplæneklipperen futter fortsat rundt, idet vi går ud af bygningen.

Selvom Envidan med den bæredygtige direktør og den bæredygtige forretningsstrategi er kommet langt, er der forsat arbejde at gøre. For det må ikke blive skrivebordsarbejde, slår Mads Uggerby fast. Visionerne og strategierne skal ud i virkeligheden - og det kommer de. Det sikrer direktøren ved de høje borde og medarbejderne på de konkrete projekter.

Når spørgsmålet falder på, hvad andre virksomheder kan lære af den måde, Envidan gør det på, vender han tilbage til en tidligere pointe; bæredygtighed bliver en forudsætning for virksomhederne, og derfor skal det tages seriøst.

- Mange har noget strategi, der fokuserer på økonomi og vækstmål. Men det at få nogle mål ind, der balancerer det på bæredygtighed, er vigtigt. Jeg tror, det bliver en forudsætning for virksomhederne fremadrettet, siger Mads Uggerby.

- Det, der ikke må ske, er, at det bliver noget, man gør, fordi man kan vise det til andre, men at ingen skubber det frem og har det i fokus. Det skal føres ud i livet.