Debat: Regionsrådets politikere må være deres ansvar bevidst

22. maj 2020, 15.46

REGIONSHOSPITALET Den socialdemokratiske regionsrådsformand Anders Kühnaus seneste udspil omkring Regionshospitalet Silkeborg betragter vi som en foreløbig positiv håndsrækning til at vort fortrinlige sygehus på Århusbakken skal være et både tidssvarende og fremadrettet udviklingshospital for hele Region Midtjylland. Men det forudsætter at der også følger mange penge med. I udspillet opererer formanden med en hurtig renovering for 30 mio. kr. oveni de 35 mio. kr., regionsrådet allerede har afsat for 2020 og 2021.

Men det sidstnævnte beløb er vist en genganger fra flere forudgående udmeldinger. Derfor må borgerne/patienterne/medarbejderne have et klart tilsagn om, at man virkelig hos regionsrådets medlemmer er indstillet på at tilgodese Regionshospitalet Silkeborg med bevillinger de kommende år. Må vi henlede opmærksomheden på, at der i den senest reviderede investeringsplan 2021-2029 fremlagt på budgetseminar mandag 18. maj i Viborg er afsat 541 mio. kr. til Regionshospitalet Randers, 335 mio. kr. til Regionshospitalet Horsens, 183 mio. kr. til Hospitalsenhed Midt (Viborg), 130 mio. kr. til Hospitalsenhed Vest (Herning) og 153 mio. kr. til Aarhus Universitetshospital. Vi kan ikke ud af tallene læse, hvor meget Silkeborg bliver tilgodeset med fra Hospitalsenhed Midt. Lad os få det konkrete tal på bordet.

Borgerne forventer at der i Silkeborg snarest sker færdiggørelse af et meget omtalt gavlbyggeri, der blev vedtaget af Aarhus Amtsråd helt tilbage i midten af 00’erne, så der bliver færre 4-sengsstuer og rimelige arbejdsforhold for medarbejderne. Denne sag er blevet forhalet år efter år siden dannelsen af Region Midtjylland. Det kan regionsrådsmedlemmerne simpelthen ikke være bekendt. Nu må de være deres ansvar bevidst.

Initiativgruppen har i samarbejde med Ældre Sagens lokalafdelinger i Silkeborg, Them, Gjern, Kjellerup med tilsammen godt 15.000 medlemmer, lidt tidligere på sæsonen fremsendt høringssvar til regionsrådets nye sundheds- og hospitalsplan, som skal besluttes senere i år. Vi appellerer meget til, at politikerne tager udgangspunkt i patientens præmisser, forstået på den måde, at færrest mulige patienter i Silkeborg Kommune bliver tvunget til undersøgelse/behandling på et hospital uden for kommunegrænsen. Silkeborg Kommune er på vej mod 100.000 indbyggere om ganske få år og er den kommune med størst vækst, også befolkningsmæssigt, efter København, Aarhus, Odense og Aalborg. Vi ønsker, at Silkeborgs akutklinik skal være en døgndækket akutklinik, hvilket absolut ikke i dag er tilfældet, fordi stadig flere patienter bliver sendt videre til blandt andet Regionshospitalet Viborg. Det strider imod det klare tilsagn, regionsrådet i sin tid gav til silkeborgenserne.

Meget afgørende er det, at Regionshospitalet Silkeborg fortsat kan modtage visiterede akutte patienter i tidsrummet kl. 8-20. Vores bekymring er, om regionens topledelse helhjertet vil arbejde for denne status og med alle argumenter overbevise Sundhedsstyrelsen om, at det ikke kun er regionens fem akuthospitaler, der skal kunne modtage denne patientgruppe. Vi håber, at de folkevalgte politikere er fuldstændig klar over situationens alvor.

Anders Kühnau bebuder i sit nyeste udspil en etape 2, der vil indeholde et yderligere løft for Regionshospitalet Silkeborg. Det skal ske i samarbejde med Silkeborg Kommune og de praktiserende læger i området. Dette gode samarbejde parterne imellem er forlængst en realitet og vi ser ingen grund til, at regionen genopfinder den dybe tallerken. Blot vil borgerne have garanti for, at hensigten fra regionsrådsformanden ikke på sigt er at neddrosle vort hospital til et sundhedshus som eksempelvis Holstebro og Skanderborg.

I vort høringssvar konkluderer gruppen: »Regionshospitalet Silkeborg er og skal fortsat være et udviklingshospital med sikring af fri forskning og økonomi hertil samt et stærkt samarbejde mellem hospital, praksislæger og kommune«.