SF, klimaet og byfortætning

7. november 2019, 12.09

BYUDVIKLING Finn Mosegaard fra SF havde 28.10.19 en interessant artikel i MJA, hvor han blandt andet omtaler partiets holding til byfortætning og højhuse. Jeg synes imidlertid at han affejer modstanden lidt for hurtigt, partiets argumenter halter på flere punkter. For det første kan man ikke bare opføre et højhus som Papirtårnet lige op af Silkeborg Langsø og Remstrup Å. Naturen i Silkeborg området er et fælles gode, og det er dybt problematisk at velhavere skal nyde udsigten over søerne, mens resten af indbyggerne skal kigge på et grimt tårn. Højhuse dominerer omgivelserne og stjæler opmærksomheden fra naturen, skal der bygges højhuse, må det aldrig ske naturnært.

Argumentet om at højhuse »sparer« landbrugsjord i området er også tvivlsomt. Det er ikke de samme mennesker man bygger til, der vil være nøjagtigt lige så mange mennesker i området, der vil efterspørge jord til parcelhuse og rækkehuse som før, man vil sandsynligvis blot tiltrække en ny gruppe mennesker til Silkeborg.

Det er også underligt, at SF synes, at det er så godt at diverse ejendomsinvestorer bygger luksuslejligheder i centrum. Skal der bygges luksuslejligheder, bør de fordeles ud over byen, så kan disse byggerier måske hjælpe med til at modvirke nutidige og kommende ghettoer. Det kan ikke nytte noget, at man lader investorernes ønske om maksimal fortjeneste styre byens udvikling, beboersammensætningen i de enkelte kvarterer må komme først.

Finn Mosegaard bekymrer sig tilsyneladende heller ikke om hvad højhuse i centrum gør ved den allerede håbløse trafik. Hans tale om »cykelafstand« til kulturtilbud og indkøb holder næppe. Familier, der har råd til en af de nye dyre lejligheder i centrum, vil typisk have en eller to biler, og dem vil de bruge lige så meget som alle andre familier.

Så kære SF, en lidt mere kritisk tilgang til højhuse ville klæde partiet, og i øvrigt også de andre partier i byrådet.

Til sidst vil jeg gerne sige til de politikere og ejendomsinvestorer, der igen og igen efterspørger de »unges« holdning til højhuse, og tilsyneladende mener at disse skulle være mere positive over for højhuse. Det holder næppe, og det lugter desuden af diskrimering og nedvurdering af de ældre indbyggere i Silkeborg.