Fredberg-sagen: Region Midt opfordrede Søren Brostrøm til undersøgelse

Allerede for halvandet år siden opfordrede koncerndirektør i Region Midtjylland, Ole Thomsen, Sundhedsstyrelsen til at sætte gang i en undersøgelse af lavdosis-skanninger på baggrund af gode resultater fra Silkeborg

6. juni 2020, 06.35

I 2018 skrev koncerndirektør Ole Thomsen et brev til Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, hvori han opfordrer Sundhedsstyrelsen til at få sat gang i undersøgelsen af brugen af lavdosis-skanning.

SILKEBORG Diagnostisk Center i Silkeborg opdager flere tilfælde af lungekræft i et tidligere stadie end i resten af landet.

Sådan skrev regionsdirektør i Region Midtjylland, Ole Thomsen, allerede for halvandet år siden til Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, efter at han havde læst en ny årsr...