Lad være med at fælde skoven

14. december 2019, 08.00

FÆLDNING I Midtjyllands Avis har vi på det seneste kunnet læse, at skoven ved Brunbakkevej næsten skal fjernes for at give plads til parcelhusgrunde og rækkehuse.

Foreningen Skøn på Silkeborg har med god ret påpeget, at man er uforstående overfor dette indgreb i naturen.

Jeg kan forstå, at man i kommunen har en intention om, at der ikke skal være mere end ca. 500 meter til nærmeste rekreative område fra beboelsesbebyggelser.

Udvalgsformanden, Hans Okholm, har svaret, at kommunens biologer har undersøgt skoven og fundet, at den ikke har nogen bevaringsværdig værdi. Det kan man da kun være enige i, idet det er selvsået skov/krat.

Jeg har ikke så meget forstand på biodiversitet, men må da anholde, at skoven på en særlig måde må indeholde det bedste af det man kan kalde biodiversitet.

Den er fuldstændig urørt. Er det ikke urørt skov, der gentagne gange bliver efterlyst, især fra Danmarks Naturfredningsforening.

Skoven vil, med alle de beboer med børn der for nuværende kommer til at bo i området, kunne få en stor rekreativ betydning for leg og naturmæssige oplevelser.

Jeg går selv meget ofte i skoven, og nyder det fantastiske fugleliv der er, for ikke at nævne når man ofte ser råvildt stikke hovederne frem i krattet.

Det vil kun kræve en mindre oprydning af eksisterende trampestier og evt. etablering af et par stykker mere, ikke noget parklignende anlæg.

Den omkostning vil være langt mindre, end at fjerne bevoksningen.

Det påpeges, at området ved gravhøjen bevares. Er der ikke noget med, at der er en fredningsline på 300 meter fra sådanne fortidsminder? Andre steder i landet, har jeg da oplevet, at sådanne fortidsminder har høj prioritering.

Okholm nævner, at nu er lokalplanen vedtaget, så der er ikke mere at gøre.

Mig bekendt blev lokalplanen vedtaget før, der overhovedet boede mennesker i området. Derfor har der ikke været nogen til at gøre indsigelse mod indgrebet.

Jeg synes, kommune efterhånden er mest kendt for at give dispensationer, når nye bebyggelse ikke lige falder ind i et område.

Jeg ved godt, at der vil blive plantet ny skov af dobbelt størrelse et andet sted, man nævner endda i nærheden af motorvejen. Bliver det rekreativt?

Der vil i øvrigt gå mindst to generationer, inden men kan få glæde af den skov.

Byg da andre steder i kommunen, hvor man ikke har brug for at gøre vold på naturen, og hvor man vel kan få det samme beløb ved grundsalg.

Jeg håber virkelig, at kommune vil tage sagen op til fornyet overvejelse.

Læs også
Lemvig-skytte: Sjovt at spille mod gamle venner
+Abonnement