Demensens udfordringer

10. juli 2021, 11.59

PLEJEHJEM Jeg har en god ven, som har svært ved at rumme sin far, når han i deres samvær har gentaget sig selv to gange. Men han kan godt rumme sin svigermor, selvom hun i løbet af den halve tid har gentaget sig selv syv gange, hun er udret som værende dement.

Til gengæld har hans hustru det lige omvendt. Jo tættere man er på den demente borger, desto svære er det. Tak for avisens fokus på demens og lederen i MJA mandag.

Min opfordring til kommunens sundheds- og ældreudvalg, når det i sit budget 2022 beskriver de kommende indsatsopgaver: fortæl hvordan I vil styrke koordinationen i »det kommunale system« og medinddrage de pårørende

Erik Markvad Jørgensen

Det er rigtigt fint, at Silkeborg kommune sætter fokus på at samfundet lærer at rumme demente medborgere. Jeg vil gerne opfordre sundheds- og ældreafdelingen til at sætte fokus på deres egen håndtering af indsatsen og samarbejdet med de nærmeste pårørende.

Når kommunens visitator skal udrede behovet for hjælp til den demente borger, vil jeg anbefale at den sygeplejeansvarlige, demens-nøglepersonen og borgerens hjemmehjælpskontakt, samt pårørende deltager i det fælles udredningsmøde. Det handler ikke kun om dialogen og udredningen af behov til den demente borger, men også at skabe et fælles billede og forståelse af hjælpebehovet.

Borgeren er dement og handler af samme grund ikke altid rationelt. Så ud over aftaler om udfoldelsen af støtte til den demente borger bør der også være aftaler om kontakten mellem »det kommunale system« og de pårørende.

»Hr. Jensen« har medicinering, behov for hjælp til indkøb, deltagelse i aflastningstilbuddet, plejebehov mm. Der er flere personer fra »det kommunale system« inde over »hr. Jensen« og ingen af dem er det 24/7. Så hvordan sikrer kommunen, at kommunikationen i »det kommunale system« fungerer? Og koordineringen når borgeren benytter sig af privat aktør til nogle af plejeopgaverne.

Inden min mor fik plejehjemsplads i Silkeborg kommune, boede hun i København. Der var tre nøglebokse så hjemmepleje, sygepleje og nødkald kunne komme ind i hendes lejlighed. Jeg oplevede mange forskellige servicepersoner, men kun en gang at en serviceperson tog hjælperedskabet frem og opdaterede sig i forhold til min mor. Nå ja, de havde måske opdateret sig inden de kom ind til min mor og København er jo København.

Men i forhold til »hr. Jensen« som bor i Silkeborg kommune, oplever jeg at koordinationen i »det kommunale system« ikke fungere optimalt. Og det er ikke kun i forhold til demente »hr. Jensen« der er plads til forbedring. Det gælder også borgere med plejebehov uden demens.

Min opfordring til kommunens sundheds- og ældreudvalg, når det i sit budget 2022 beskriver de kommende indsatsopgaver: fortæl hvordan I vil styrke koordinationen i »det kommunale system« og medinddrage de pårørende.

PS. Min mor er rigtig glad for den omsorg hun får på Birkebo, og hun er ikke dement.

Indlæser debat...