Covid-19 vaccine til borgere, som allerede har haft sygdommen?

29. december 2020, 12.39

VACCINATION Bør covid-19 vaccinen gives til borgere, som allerede har haft sygdommen? Er svaret JA, kan det koste liv. Uanset svaret, vil det koste kassen.

I Danmark har den såkaldte sars-cov-2 virus formodentlig floreret siden 24. februar 2020. Sygdommen covid-19 udvikler sig forskelligt i hver enkelt person, og den kan give mange symptomer, færre symptomer eller ingen symptomer.

Ingen ved, hvor mange eller hvem, der har haft sygdommen og dermed på naturlig vis har udviklet antistoffer mod virussen og opnået efterfølgende immunitet. F.eks. kan børn og unge have haft covid-19 uden overhovedet at have været syge eller været opmærksomme på det. Desuden kan alle, der på et tidspunkt har været testet positiv, forvente, at de har oparbejdet naturlig immunitet og derfor ikke behøver modtage vaccinen med efterfølgende risiko for uforudsete bivirkninger.

Vaccinen er ikke blevet testet på forsøgspersoner, der allerede har været smittet med formodet sars-cov-2 virus. Det betyder, at ingen kender følgerne af at blive vaccineret med en helt ny vaccinetype, når man allerede har antistoffer i blodet.

Konsekvensen af dette må nødvendigvis være, at myndighederne tester hver enkelt borger for antistoffer, inden vaccinen tilbydes borgeren. Myndigheder og regering hylder forsigtighedsprincippet, så det bør også gælde, inden man sprøjter et kunstigt fremstillet stof ind i hver eneste borgers krop.

Forsigtighed ville være rettidig omhu for den enkelte danskers helbred.

Inden udrulning af vaccineprogrammet bør myndighederne derfor fremlægge den samlede økonomiske konsekvens af at skulle teste hver eneste borger for antistoffer før vaccination. Det ville være rettidig omhu for Danmarks husholdningskasse.