Byggeri i Resen udsat - men hvor længe?

13. juli 2021, 12.26

Foto: Jakob Stigsen Andersen

BOLIGBYGGERI En af de sidste ting byrådet gjorde, inden det gik på sommerferie, var at udsætte lokalplanen med 500 boliger ved Resen.

Begrundelsen var reel og forståelig nok, nemlig at infrastruktur i form af daginstitutioner og veje slet ikke kunne følge med. Med et hjertesuk kan man undre sig over, at landskabskulturen i området tilsyneladende slet ikke spillede en rolle, da beslutningen blev taget. Eller måske behøver man slet ikke at undre sig.

Det er fuldstændig uforståeligt, at man her planlægger boligblokke og massiv bebyggelse

Steen Konradsen

Fra Silkeborg Midtby kender vi desværre alt for godt flertallet i byrådets manglende interesse for vor lokale historie og kulturarv, og planerne i Resen er desværre et ganske godt udtryk for det samme.

Hvis man følger den smukke snoede Gødvad Kirkevej forbi den højt beliggende Gødvad Kirke, følger man en rute, der i fordums tid kun var et simpelt hjulspor, der forbandt bebyggelserne Gødvad og Grauballe. Her har Museum Silkeborg igennem årene påvist spor af adskillige et til to tusind år gamle bebyggelser i form af større og mindre gårde.

Læs også
Cirka 260 Birch-boliger skudt til hjørne: Der skal styr på infrastruktur og institutioner
Abonnement

Allerede i jernalderen og senere i vikingetid lagde man de små bebyggelser i Østjylland ved kanten af de mange tunneldale og ofte lod man de simple forbindelsesveje følge kanten langs overgangen mellem det flade landskab og bakkerne ned mod bunden af dalene. Det gav en række strategiske og praktiske fordele.

Læs også
René Birch udtrykker respekt for pause
Abonnement

Få steder i Silkeborgområdet illustreres fortiden på den måde tydeligere end netop ved Resen, hvor den tilgrænsende Gødvadfredning, som Gødvad Kirkevej stedvis løber igennem, er en del af de store fredninger langs Gudenåen.

Det er fuldstændig uforståeligt, at man her planlægger boligblokke og massiv bebyggelse. Ruten langs Gødvad Kirkevej løber i et enestående kulturlandskab. Er der slet intet, der er helligt for de byggeivrige i entreprenører og flertallet i byrådet?

Jeg håber virkelig, at et kommende byråd efter valget ser anderledes på Resen og tilsvarende steder. Alt andet er for fattigt!

Indlæser debat...