Flere naturoplevelser - naturcenter i Ulstrup

Udgivet:06. november 2021, 08.00

Læsetid:1 minut

Af Flemming Nørgaard (V) 1. viceborgmester i Favrskov Kommune

2 år siden

NATURVÆRDIERNE Natur handler ikke bare om kvantitet, men også om kvalitet, og derfor skal der udvikles flere naturoplevelser i Favrskov. Danmarks Naturfredningsforening (DN) efterlyser mere natur i Favrskov, og henviser bl.a. til den middelmådige placering som nr. 54 på det såkaldte »Naturkapitalindeks«.

Den samlede score i dette indeks beregnes ud fra nogle forskellige naturværdier, hvor søer, skove, enge og moser giver en høj naturværdi, hvorimod landbrugsjord giver en lav værdi.

Uanset hvor meget natur vi udvikler i Favrskov, opnår vi aldrig en topplacering ud fra denne beregningsmetode. Vi har eksempelvis ikke store områder med søer, derimod relativt store områder med landbrugsjord, der er velegnet til dyrkning af afgrøder, hvilket også er en vigtig samfundsopgave.

Vi kan derimod opnå en topplacering, når det gælder naturoplevelser. Vi er godt i gang med at udvikle Trækstien langs Gudenåen, og det projekt skal vi gøre færdigt. Etablering af vådområdet ved Vissing Enge og udvidelse af Himmerigsskoven er begge vellykkede naturprojekter, og i samarbejde med frivillige er der anlagt en del mountainbikespor, der flittigt benyttes.

Vi skal fortsætte med at gøre Favrskov rig på naturoplevelser og være klar til at igangsætte nye naturprojekter. Mange ideer og projekter opstår hos ildsjæle, foreninger og organisationer, og her skal vi som kommune indgå i et understøttende samarbejde.

Vi skal også blive klogere på naturen, og derfor er tiden moden til, at Favrskov får sit eget naturcenter. Centeret skal henvende sig til både skoleelever og borgere, så vi alle kan blive klogere på vores natur og de muligheder, vi har i kommunen for at opleve en attraktiv natur. En oplagt placering af et sådant center vil være i Ulstrup, pga. byens beliggenhed ved Gudenåen og den mangfoldige natur, der er i området.