Byens ansigt - en fremtidsfantasi om et kønnere Them

2. oktober 2019, 11.29

Den bundne opgave for et arkitektfirma eller en arkitektkonkurrence kunne lyde på at udforme en samlet bebyggelse, der har det traditionelle landbrugsbyggeri/herregårdsbyggeri som forbillede eller inspiration

Thems centrum En grillbar, et læskur, nogle flaske- og genbrugscontainere, en benzinstation, en teknikbygning kamufleret med blåviolet vægmaleri. En lille plads mellem pizzeriaer og Brugsen er udsmykket med bænke, plantekummer og lidt vandskvulp. Brugsen supplerer med en udstilling af haveudstyr, mens pizzeriaerne flotter sig med spraglede lysskilte og en tagoverdækning i hjemmelavet taverna-stil.

I baggården til et pizzeria ved et gadehjørne ligger nærmest som en undskyldning et pynteligt haveanlæg, umotiveret og uden sammenhæng i gademiljøet.

Bygningernes placering i hele centerområdet har præg af tilfældighed. Et par stykker har flade tage, mens andre har sadeltage med svag hældning som på typiske parcelhuse. Der har været frit valg fra en broget palette af facadefarver og tagbeklædninger. Det ser ud som om, at bygningerne er bestilt hos en typehusfabrikant, som bare har ganget dimensionerne op for at kunne rumme virksomheden.

Them-Centret omtales ofte som »Torvet«. Them-Centret er ikke et torv, men en stor parkeringsplads med spredte bygninger. Indgangsfacaderne orienterer sig ind mod parkeringspladsen. Bygningerne langs Silkeborgvej vender »ryggen til« hovedgaden med anonyme bagfacader.

Sådan præsenterer Them sig på hovedgaden for den forbipasserende, den besøgende eller den mulige tilflytter. Det kunne have været et hvilket som helst andet indkøbscenter i en anden lille by. Det særlige ved Them-Centret er placeringen i bymidten og dermed en betydelig del af byens ansigt udadtil, og det er ikke indbydende.

Som indkøbscenter fungerer det jo. Alligevel kunne man tage et opgør med roderiet og tilfældigheden - et opgør med, at indkøbscentre skal være grimme og ucharmerende. Lodsejere og interessenter i området kunne gå sammen om en helhedsplan med kommunens repræsentant for bordenden.

Arkitektonisk kunne man gentænke indkøbscentret og supermarkedet. Den bundne opgave for et arkitektfirma eller en arkitektkonkurrence kunne lyde på at udforme en samlet bebyggelse, der har det traditionelle landbrugsbyggeri/herregårdsbyggeri som forbillede eller inspiration. Det høje sadeltag med udnyttet tagetage kunne få en renæssance i stedet for et firkantet kassebyggeri, som ellers er på mode.

Them ligger i et landbrugsområde, hvor landbrugsmaskiner og kreaturbrøl er en del af lydtæppet. Til forskel fra indkøbscentre i andre satellitbyer kunne man i Them vedkende sig tilhørsforholdet med sit eget særpræg i gårdmotivet.

Idéskitsen til en ny centerstruktur foreslår at åbne bebyggelsen op ud mod hovedgaden Silkeborgvej. Torvet og facaderne vil blive det primære indtryk og skal indbyde, ikke afvise.

Byggeriet vil kunne understøtte torve-begrebet med den rumfornemmelse, som kendes fra et bytorv med et »gulv« i form af belægning, »vægge« i form af husfacader og »loftet« er den frie himmel. Rumfornemmelsen genkendes også, når vi f.eks. står på gårdspladsen i en 3- eller 4-længet gård.

Torvet/gårdspladsen kunne danne rammen om forskellige aktiviteter, og i midten kunne »Byens træ« udvikle sig til et stort fuldkronet træ.

Parkeringen vil blive det sekundære element, forstået på den måde at personbiltrafik og lastvognstrafik føres bagom uden at opdele centerbebyggelsen.

Trafikken vil nemmere kunne afvikles ved udvidelse af Lindevej og Mølleløkken. Samtidig vil forsyningstrafikken få bedre tilgængelighed.

Selv med en stram struktur kan byggeriets indretning blive fleksibel til forskellige tiders behov for både bolig og erhverv.

Krystalkuglen siger, at trafikmønstret og indkøbsmønstret vil forandres i løbet af 10-20 år. Måske bliver der i 2039 kun en eller to benzinstationer tilbage i hele Silkeborg Kommune.

Indkøbsmønstret er allerede ved at undergå en forandring. Hvis dagligvarerne i fremtiden bliver leveret lige til døren af robotter og droner, vil der måske opstå et behov for at mødes sammen med andre mennesker i handelsmiljøet evt. med plads til lokale producenter.

Helhedsplan eller ej, en ansigtsløftning er i hvert fald tiltrængt.