Tid til tryghed i Favrskov Kommune

25. juni 2021, 12.16

UTRYGHED Favrskov skal være en god kommune at bo i - det kan man vel næppe være uenig i. Og et grundlæggende behov for os alle, hvad enten man er barn, ung, voksen eller ældre, er, at man føler sig tryg hver dag - i sin hverdag, i sit eget hjem og når man færdes på gaden. Og det skal gælde for hele Favrskov, hvad enten man bor i nord, syd, øst eller vest - så skal kommunen være sikker og tryg at bo i.

Det er desværre ikke tilfældet for alle i Favrskov i dag.

Senest har der været megen snak om ballade i Hammel, blandt andet omkring Søndervangsskolen, hvor der har været nogle meget ubehagelige oplevelser for lokale og folk, der færdes i området. Men problemet er ikke isoleret til Søndervangsskolen eller Hammel generelt. Vi har fået flere henvendelser fra folk, som kan berette om endog meget ubehagelige oplevelser, senest sidste weekend.

Et tæt og stærkt samarbejde mellem kommune og politi skal være med til at nedbringe indbrud, øge antallet af nabohjælpere, øge den digitale tryghed, styrke trygheden i nattelivet og sætte hårdt ind overfor organiserede kriminelle

Lars Storgaard og Niels Christian Selchau-Mark (K)

De problemer, vi hører om, står i kontrast til hovedbudskaberne på borgermødet den 15. juni, i Hammel. Det var få dage før den seneste henvendelse vi har fået … Under titlen »Unges uro i Hammel« stod en vifte af repræsentanter fra offentlige instanser lige fra skolen til politiet og fortalte om - og beroligede i forhold til - den uro der har plaget flere dele af kommunen, men senest i særdeleshed Hammel. Hovedpointen var, at problemerne i Hammel - og i Favrskov - var mindre end i visse andre kommuner.

Men det hjælper ikke på følelsen af utryghed, at man får at vide, at det står værre til andre steder. Det kan godt være, at Hammel ikke er Herredsvang, og at Voldum ikke er Voldsmose - men der kan vi simpelthen ikke sætte barren. Det vil vi ikke acceptere.

Den uro der er i Favrskov - om det er narkohandel, vanvidskørsel, grænsesøgende og -overskridende adfærd, indbrud, deciderede gadekampe eller noget helt syvende, skal der ganske enkelt sættes en stopper for. Der er brug for en tryghedsstrategi for Favrskov Kommune, med stærk inddragelse af- og i samarbejde med Østjyllands Politi.

Et tæt og stærkt samarbejde mellem kommune og politi skal være med til at nedbringe indbrud, øge antallet af nabohjælpere, øge den digitale tryghed, styrke trygheden i nattelivet og sætte hårdt ind overfor organiserede kriminelle.

Det er vigtigt at en tryghedsstrategi ikke kun tænkes på rådhuset - den bliver nødt til aktivt at involvere os der bor i kommunen, er aktive i foreningerne og virksomhederne, så vi sammen kan være med i arbejdet for at styrke trygheden i Favrskov.

Indlæser debat...