Er ældrevelfærden truet?

Udgivet:10. maj 2022, 11.11

Læsetid:2 minutter

Af Sven Møller Jensen Medlem af Seniorrådet i Silkeborg Kommune

BESPARELSER Jeg er fuldstændig overbevist om, at det samlede byråd i Silkeborg har et brændende ønske om at forbedre forholdene, blandt andet for vore ældre, og rette op på konstante nedskæringer og forringelser gennem en længere årrække.

I seneste byrådsperiode bl.a. med nedskæringer på rengøring, som nævnt i Velfærdskontrakten, som hele byrådet i 2022 har tilsluttet sig.

Hvordan går det så med at komme i gang med genopretningen?

Efter et grundigt kig i kommunekassen har Helle Gade konkluderet, at såfremt staten dækker kommunens merudgifter til flere børn og ældre, kan vi bevare det nuværende (nedskårne!) 2022 velfærdsniveau, også i budget 2023.

Det ser desværre bare ikke ud til at ske. Folketingsmedlem Thomas Jensen (S) beretter, at Radikale Venstre blokerer for at dække kommunens merudgifter, selv om regeringen og støttepartierne i øvrigt står bag ønsket.

De øvrige borgerlige partier antages at stemme imod!

Det læser jeg således, at der er betydelig risiko for, at budget 2023 vil afspejle fortsatte nedskæringer på velfærden i Silkeborg Kommune.

Imod borgernes og byrådets ønsker, det var ikke forringelse af velfærden, som var kommunevalgets tema.

Hvad så?

Hvad kan kan byrådet stille op, hvis modvinden fra et flertal i Folketinget fortsætter?

Hvis velfærd er »need to have« og nye udgiftskrævende anlæg er »nice to have« er spørgsmålet enkelt:

Velfærd skal vi have!

Svømmestadions, sportshaller, idrætsanlæg, støttekroner til Jorn, erhvervslivet, store kostbare vejomlægninger og meget andet, vil vi gerne have mere af, når velfærden er på plads, og økonomien kan bære det.

Mit valg er truffet.

Med mere end 100 borgere på venteliste til en plejehjemsplads og tusindvis af borgere, der har mistet 33 procent rengøring, så er det et tiltrængt løft på ældreområdet. Andre velfærdsområder ikke nævnt!

Velfærdsnedskæringer på budget 2023 vil være smerteligt og aldeles uacceptabelt. Det må ikke ske.

Ansvaret ligger i byrådet.

Borgerne venter spændt.

Indlæser debat