Tange Sø - så må jeg have griflen frem igen

18. maj 2021, 12.41

Tange Jeg har med undren og forfærdelse læst indlægget fra formanden for sportsfiskerne, Torben Kaas, i Midtjyllands Avis. Først en smuk omtale af Tange Sø, hvor han omtaler den store betydning, søen har for den midtjyske befolkning, og de rekreative oplevelser, søen byder på, både for de lokale beboere og for Tange og Ans.

Lystfiskerne kan fiske fra Tinnet Krat og langt ud i Randers Fjord, skulle det ikke være tilstrækkeligt? Der fiskes for øvrigt meget i Tange Sø

Bent Frits Nielsen

Så skifter tonen, og han begynder at beskrive bunden af søen, hvor han beskriver en mangfoldighed af dyre- og plantearter. Det er vist ikke en hel korrekt beskrivelse.

På bunden af søen ligger rester og ruiner af ejendomme og huse fra den gang søen blev etableret. Derudover metervis af mudder. Det vil tage mange, mange år og se forfærdeligt ud - og måske også med stærke lugtgener som beboerne og mange andre så må døje med - før der kan fiskes.

Lystfiskerne kan fiske fra Tinnet Krat og langt ud i Randers Fjord, skulle det ikke være tilstrækkeligt? Der fiskes for øvrigt meget i Tange Sø, samt alle de andre aktiviteter der er.

Det vil være en katastrofe for Tange og Ans byer og for hele Midtjylland, hvis det lykkes at få søen nedlagt.

Den smukke natur, der i dag omgiver søen, bliver ødelagt. I den natur er der stor biodiversitet, som det så smukt hedder i dag, og som så ofte bliver misbrugt. Der er kronvildt, råvildt og mange andre dyrearter, sjældne fugle, planter, sommerfugle med videre.

Det er mærkelig nok, at de mennesker, der absolut vil have søen væk, er folk langvejs fra, og folk der ikke direkte bliver berørt.

Læs også
Gudenåen er national naturarv
Læs også
Tange Sø - og sportsfiskernes position

Jeg håber, vi har en fornuftig minister og et fornuftigt folketing, der kan se det tåbelige i at nedlægge Tange Sø, men man ved jo aldrig?