Lyt til de lokale eksperter

26. februar 2020, 12.30

INDDRAGELSE Det giver mening, at vi demokratisk vælger et byråd, der sammen med borgerne skal udvikle kommunen. Og den går begge veje; Vi skal som borgere turde give ansvaret til de folkevalgte, som tager ansvar. Samtidig skal der lyttes til dem, der bruger og bor i byen - »de daglige eksperter«.

Høringssvar, oplysning via kommunens hjemmeside, tidlig inddragelse og borgermøder, er værktøjer, der kan bruges, når større ændringer og tiltag planlægges. Det skal prioriteres.

At nogle streger er tegnet, at der ikke sættes krav om borgerinddragelse for eksterne konsulenter eller at den tidlige inddragelse skubbes, kan gøre at løsningen i sidste ende skal ændres og dermed bliver dyrere og knap så god.

Forleden hørte jeg et program med en mindre erhvervsdrivende. Han fortalte, at der lige ved indkørslen til hans virksomhed var blevet sat et vejskilt. Eftersom hans virksomhed kører med store lastbiler og maskiner, som kræver lidt mere svingplads end min Hyundai i10, så var skiltets placering »helt i hegnet«. Det overlever nok ikke i længden.

Et andet eksempel er den meget omtalte cykelsti i Bryrup. Mit gæt er, at hvert genbesøg er et fordyrende led.

Jeg siger ikke, at vi borgere skal høres hver gang, der skal plantes et nyt skilt, men hey; Hvis vi skalerer det op, kan det kun give god mening at forhøre sig med de lokale eksperter, som hver dag bruger stierne, gaderne, torvene osv.

Lad os som kommune kikke op og lave løsninger, der holder på den lange bane.

Der bliver afholdt borgermøder og givet mulighed for høringssvar på de større projekter, ja. Men jeg tror, der er rigtig mange små og mellemstore projekter, som lyset ikke er rettet mod, før det er gået galt.

Hvis kommunen ikke har midlerne til at indhente kommentarer og input, så brug lokalrådene. Giv dem en uge til at indsamle kommentarer, ideer osv. via deres netværk og lad dem efterfølgende indsende det hele til udvalgene eller de byplansansvarlige, som i øvrigt gør det rigtigt godt. Lad lokalrådene stå for det opdrag, at nu er det dén her ting, det handler om, kom med input til den.

1. Vi kommer til at bruge mindre tid på »negativ« dialog.

2. Vi »risikerer« at lave bedre og mere økonomisk holdbare løsninger. Det kan ovenikøbet være, at vi så kan allokere flere midler til dem, der virkeligt trænger - jeg sir´ det bare ...