Ældreboliger i Bryrup tømmes

12 boliger på Egelyvej skal rives ned for at give plads til nybyggeri ved plejehjem - 8 andre på Birkelyvej skal muligvis bruges til genhusning

17. august 2019, 12.00

Det er her ved det nu-værende demensplejehjem Skovly, at Silkeborg Kommune vil bygge 14 nye plejehjemspladser til erstatning for de nuværende 15 utidssvarende boliger på Birkebo Plejecenter. For at få plads til nybyggeriet, skal 12 ældreboliger tæt på Skovly rives ned. Foto: Jakob Stigsen Andersen

BRYRUP De 20 ældreboliger på Egelyvej og Birkelyvej tæt på Birkebo Plejecenter og demensplejehjemmet Skovly i Bryrup vil de kommende år alle komme til at stå tomme.

Silkeborg Kommune vil med virkning fra 1. oktober i år ikke længere visitere nye beboere til ældreboligerne.

Det skyldes, at 12 af dem (de gule på Egelyvej) skal rives ned for at give plads til nybyggeri ved ...