Tine har kurs mod de 17 verdensmål

Gjern Skole arbejder på at leve op til FN’s verdensmål, der blandt andet skal sikre en mere bæredygtig udvikling. Også i privat- og hverdagslivet forsøger skoleleder Tine Sax at leve op til flere af af de i alt 17 verdensmål

1. december 2019, 07.00

Tine Sax er skoleleder på Gjern Skole, som er en af blot syv folkeskoler i Danmark, der arbejder på at leve op til FN’s verdensmål og blive certificeret som verdensmålsskole. I den forløbne uge har eleverne arbejdet med verdensmålene på fagdage på tværs af klassetrinene. De 17 konkrete verdensmål for en bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten er vedtaget af verdens stats- og regeringsledere i 2015. Foto: Martin Ballund

Tine Sax er skoleleder på Gjern Skole, der som en af blot syv folkeskoler i Danmark arbejder på at leve op til FN’s verdensmål og blive certificeret som verdensmålsskole i 2020. De i alt 17 verdensmål handler blandt andet om klimaindsatser, bæredygtig energi, ansvarligt forbrug og produktion...