Så skal der igen fældes skov …

13. december 2019, 12.43

SKOVOMRÅDER Trods Silkeborg Kommunes målsætning om, at »alle beboere i kommunens nye boligområder skal have adgang til natur inden for en afstand af højest 500 meter«, skal der nu - igen - fældes skov, denne gang 8 ha ved Astrid Lindgren-kvarteret i Balle.

Tidligere blev der fældet et område i Lysbro, hvor man i rigtigt mange år ikke ville give tilladelse til boligbyggeri. Men trods vedtagne lokalplaner bliver der givet dispensation, og ny lokalplan ser dagens lys, og så er der grønt lys for boligbyggeri på det sidste grønne område i Lysbro, i dag kaldet Lysbrolysningen. I dette tilfælde, er der i øvrigt ikke sat nok areal af til faunapassage, og der ikke mange træer tilbage, da der skulle være plads til mange boliger og parkeringspladser.

Både i Balle og i Lysbro, mener Hans Okholm (HO) ikke, at der er tale om en særlig værdifuld type skov, og det selvom, at Danmarks Naturfredningsforening tidligere har advaret mod at fælde skoven begge steder, da den har anset det for vigtigt, at skoven bibeholdes. Men HO har løsningen: »Vi planter bare skov andre steder!«

Så nu skal der plantes 8,4 hektar skov ved Viborgvej/Skægkær, 3,1 hektar + 3,9 ha to steder Kjellerup. Hele 7 ha mere skov, end der bliver fældet … Det er vi da glade for, men alle de nye boligområder må vente mindst 10 år, før skoven er vokset op, og i øvrigt, at skulle gå flere kilometer for at komme i skoven …

I den seneste sag ved Astrid Lindgren-kvarteret, oplyser HO: »Udvalget og byrådet har drøftet sagen. Jeg mener, at løbet ligesom er kørt. Vi kan ikke pludselig lave det om, fordi nogle nu har opdaget lokalplanen …«

Det forstår jeg ikke Hans Okholm! Du er om nogen den, der kan få ændret en lokalplan. Det har du bevist op til flere gange. Så selvom planen er vedtaget, kan udvalget altid nå at rette en fejl, når - og hvis - man vil erkende, at det, der er vedtaget, er forkert og i stedet lytte til borgerne og tage sagen op til ny vurdering …

Det håber jeg sker i denne sag, inden skovfældningen går i gang. En strøtanke … hvordan kan Silkeborg Kommune blive ved med at promovere sig som »outdoor« hovedstad, når man bliver ved med at nedlægge skove og natur?