Fakta om personalesag på Regionshospitalet Randers

15. september 2020, 12.08

FRATRÆDELSE Læser man Midtjyllands Avis 11. september, får man det indtryk, at en ledende overlæge på Regionshospitalet Randers er blevet afskediget med et pennestrøg på grund af samarbejdsproblemer. Og at den pågældende er blevet udelukket fra fremtidig ansættelse i Region Midtjylland.

Begge dele er faktuelt forkert. Der er foretaget en saglig og faglig behandling af personalesagen med inddragelse af lægens faglige organisation. Fratrædelsesaftalen blev indgået efter en vurdering af, at lægen ikke løste den ledelsesmæssige opgave.

Desuden er lægen ikke som påstået i artiklen udelukket fra ansættelse i Region Midtjylland fremover. Der er tale om, at hospitalsledelsen i forbindelse med personalesagen undersøgte ved regionens øvrige hospitalsledelser, om andre hospitaler havde mulighed for omplacering af vedkommende på daværende tidspunkt. Det var ikke muligt.