Nej til serviceforringelser på ældreområdet

23. august 2019, 14.00

BESPARELSER Byrådet holdt i denne uge budgetseminar om det kommende års budgetter og efter det, er vi mange, der frygter for forringelser af vores lokale velfærd.

Frygt fordi seminaret blev holdt i slipstrømmen af nyheden om, at sundheds- og ældrebudgettet i år overskrides med næsten 57 mio. kroner.

En overskridelse, der er udtryk for et konkret behov, men som har udløst en politisk panikløsning, nemlig at indføre øjeblikkeligt ansættelsesstop inden for området.

Sagen bringes nu for byrådet, og vi håber, at beslutningen laves om.

Og så skal der gang i »korrigerende handlinger«, som politikerne kalder det, og som vi kan forstå på borgmesteren, er noget, et kommunalt område er tvunget til at sætte i værk for at overholde budgettet. For os ser det ud som om, der er besparelser og serviceforringelser på vej.

Om politikerne kalder det »korrigerende handlinger«, »mulighedskatalog«, »handlekatalog« eller »sparekatalog«, så handler det alt sammen om besparelser.

Så sig det, så medarbejdere og borgere ved hvad I snakker om, alt det andet fører til utryghed og til tvivl om den politiske linje

At medarbejderne ved Silkeborg Kommune er hårdt presset og løber stærkt i dagligdagen, ved vi vist alle.

Derfor vil det være helt forkert, hvis man presser personalet yderligere og forringer arbejdsmiljøet.

Serviceniveauet er som bekendt heller ikke i top, så forringelser her vil være utilfredsstillende for borgerne og for de ansattes faglige varetagelse af opgaverne.

I sparerunde i 2010 lavede det daværende byråd ekstra besparelser på driften for at få plads til et større anlægsbudget. Vi har nu haft et stort anlægsbudget siden og mange projekter er besluttet. Så skru nu ned for anlægsbudgettet og fasthold som minimum det nuværende serviceniveau, og stop i den nuværende økonomiske situation for det, der i folkemunde kaldes prestigeprojekter, som f.eks. et nyt cykelstadion.

Derfor er der god grund til at sige: Hold fingrene fra serviceområderne. Om nødvendigt må I drosle ned på anlægsbudgettet, ændre på afdragsprofilen, trække på kassen eller hæve skatten.