Sådan dræbes frivilligheden i Silkeborg Kommune

7. april 2021, 12.43

TILSKUD Jeg har i næsten 13 år siddet som henholdsvis kasserer og formand for den selvejende institution STIF Hallen i Sorring.

I hele denne periode har vi kæmpet med bureaukrati og manglende politisk forståelse/velvilje til at indgå i en åben og konstruktiv dialog omkring de store forskelle på de kommunale tilskud.

Hvordan kan det politisk og moralsk forsvares, at en hal med et væsentligt mindre »kundeunderlag«, skal have et større tilskud, end en hal med et 50% større kundeunderlag i en anden del af kommunen?

Iflg. politikerne skyldes denne skævvridning, at man ikke bare kan nedsætte tilskuddet til de haller, der i alle årene har fået for meget, da det vil kunne få indflydelse på deres drift!

Hvordan kan politikerne så samtidig mene, at en hal som STIF Hallen kan drives for et mindre tilskud?

Må desværre indrømme at det for mig at se drejer sig om et politisk ønske om at »beholde« vælgertilslutning i områderne med de største tilskud.

Der er ingen tvivl om, at det er hallerne i gammel Kjellerup Kommune, som har de bedste betingelser. Det ville derfor have klædt både borgmester Steen Vindum (som jo nok har størst vælgertilslutning i dette område), samt det samlede Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalg, at tage udfordringen omkring de regionale forskelle seriøst og få disse udlignet.

At det vil have indflydelse på de haller, der får mest, er der selvfølgelig ingen tvivl om, men de har i alle årene siden kommunesammenlægningen haft mulighed for at opspare en betragtelig formue. På den måde er de vel ikke så dårligt stillet?

Hvad er der blevet af need-to og nice-to begreberne i de politiske beslutninger?

Vi har i STIF Hallens bestyrelse måttet vente 12 år på asfaltering af parkeringspladsen ved hallen. Krabbes Grønne Ring har kunnet få den fornødne økonomi inden for en betragtelig kortere årrække.

Og samtidig undrer det mig, at to foreninger med en af Midtjyllands Avis’ journalister som formand, har haft lettere ved at få skabt nødvendig økonomi med tilskud fra kommunen og et samarbejde med MJA!

Væsentlig info: Ovennævnte er mine personlige betragtninger/undringspunkter, da jeg pr. 21.1.21 valgte at fratræde som formand og bestyrelsesmedlem i STIF Hallen.

Baggrunden for min fratræden er både personlige men også det faktum, at der er blevet skabt et miljø for de frivillige, hvor der kræves et uforholdsmæssigt stort engagement og økonomisk indsigt og samtidig en manglende politisk ledelse på området.

Indlæser debat...