Nej tak til solcellepark ved Thorsminde

14. oktober 2021, 12.26

SOLCELLER Vi skal alle være med til at nedbringe CO2-udledningen i Skanderborg Kommune, men det skal ske efter en overordnet, klog og bæredygtig helhedsplan, som tager alle parametre i betragtning: landskabsværdier, en i forvejen eksisterende belastning - motorvej, vindmøller, kommende letbane - samt lokalsamfundets eget ønske om udvikling.

Ry-området har stor national værdi. Det Midtjyske Søhøjlandskab, som udgør et stort rammeområde, hvor de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og landskabelige sammenhænge nationalt har stor værdi, må derfor ikke forringes. I disse rammer er også indbefattet naturgenopretning, fredninger, infrastruktur, Natura 2000 og regionale interesser.

I en helhedsplan kan der indtænkes en naturgenopretning og ændring af vaner ved at motivere kommunens borgere og dets erhvervsliv til at gøre en fælles indsats fremadrettet og i dagligdagen.

Kommunalbestyrelsen har derfor forpligtet sig til at have fokus på, at der skal være god balance mellem beskyttelse og benyttelse

Else Larsen og Bent Jensen

Der er varierede muligheder for at opnå energimålene for 2030 uden at ødelægge landskab og potentialet for en lokal udvikling.

Skanderborg kommunes værdigrundlag i kommuneplanen og vedtagne politik understreger, at landsbyerne og landområderne i kommunen er vigtige og kan noget særligt hver især. Kommunalbestyrelsen har derfor forpligtet sig til at have fokus på, at der skal være god balance mellem beskyttelse og benyttelse. Herunder, at der lokalt støttes op om udvikling og ikke afvikling for et område.

Den proces, der er sat i gang omkring etablering af solcellepark rejser alvorlige spørgsmål for et lokalområde og dets borgeres daglige liv, økonomi og muligheder for udvikling.

Udbyderen på solcelleparken Thorsminde, der er samme udbyder som ved Ry Nørreskov, har formået at få kommunalbestyrelsen til at iværksætte en procedure efter planlovens § 23 c. Det er gjort offensivt, da der er politisk hårdt pres på grøn omstilling, og at CO2 skal nedbringes i Skanderborg. Der presses også offensivt for at få tilladelsen til hurtig opsætning af solcelleparken, begrundet i økonomi, gældende lov, tilslutningsregler, EU-regulativer og tilskudsregler der ændres.

Læs også
Flere parker kan være på vej
Abonnement
Læs også
Udsigt til solceller så langt øjet rækker
Abonnement

Skanderborg Kommune har fremadrettet også interesser, der skal sikres, herunder økonomi, udvikling og en sikring af, at CO2-gevinsten forbliver i kommunen. I en bæredygtig helhedsplan skal borgerne og erhvervslivet kunne aflæse fordelene og økonomien i at tage medansvar og gøre en indsats.

For kommunalbestyrelsen og borgmesteren i Skanderborg kommune må det være borgeren, naturen, økonomien og miljøet, der alle indgår som vigtige elementer i en bæredygtig plan for den grønne omstilling gennem en varieret udvalg af CO2-neutrale energikilder.

Indlæser debat...