Skulderklap til Neurocentret: 595.000 kr. til forskning i hovedpine

Bevilling fra Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond

10. januar 2020, 11.21

En del mennesker risikerer kronisk hovedpine efter en hjernerystelse. Postdoc Simple Kothari vil med sit forskningsprojekt øge forståelsen af de mekanismer, der ligger bag. -Foto: Martin Ballund

HAMMEL Forskningen på Hammel Neurocenter har fået et økonomisk skulderklap fra Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond.

Fonden har fordelt i alt 4,3 millioner kroner på fire forskellige projekter i Hospitalsenhed Midt. Heriblandt er 595.000 kroner bevilget til et projekt på Neurocentret, hvor postdoc Simple Kothari forsker i post-traumatisk hovedpine hos unge.

Kronisk hovedpine

Formålet med Simple Kothari projekt er at karakterisere og øge forståelsen af de mekanismer, der ligger bag kronisk hovedpine efter en hjernerystelse.

Dette vil på sigt kunne sikre en mere præcis diagnostik og mere effektiv behandling af hovedpinen.

Hepatitis, atrieflimmer og gigt

De tre andre forskningsprojekter, der har fået støtte, gælder for det første t en ny, styrket indsats med det mål at udslette hepatitis c-virus i Region Midtjylland, for det andet en styrket forskning i atrieflimren og for det tredje et projekt til forbedret diagnostik og monitorering af muskelgigt. sinn