DET ER DIT VALG - KV21

Byudvikling og dispensationer

13. oktober 2021, 13.25

BYUDVIKLING Plan- og Vejudvalget i Silkeborg Kommune ændrer alt for ofte i lokalplaner. Dispensationer fra gældende lokalplaner skal være undtagelsen. Det betyder meget for borgere og virksomheder i kommunen, at de kan stole på, at planerne for areal-anvendelsen er holdbare. Bolig- og virksomhedsejere investerer i bevidstheden om, at værdien af investeringen ikke forringes. Lokalplanerne skal derfor være troværdige og kun i særlige tilfælde ændres.

Derfor mener jeg, at byrådet bør anlægge et andet mere restriktivt syn på, hvor og hvornår dispensationer gives

Per Knudsen (R)

Kommuneplaner har en 12-årig horisont og revideres hvert fjerde år. Det betyder, at rammerne for hvor bygninger, veje, industrielle anlæg, landbrug mv. kan placeres bygger videre på de foregående års dispositioner. På denne måde kan udviklingen i kommunen ændres og tilpasses løbende i forhold til samfundets udvikling. Dette gælder dog ikke lokalplanerne (som ikke dækker hele kommunens areal). Disse planer er retslig bindende både for kommune og grundejer. Men her har kommunen (som den eneste) »en kattelem«. Den kan give dispensation fra en vedtaget lokalplan.

En lokalplan kan selvfølgelig også vise sig at være forældet. Derfor er retten til at give dispensation enten til kommunen selv, en grundejer eller en bygherre i orden, der hvor det giver mening. Men hvor giver det mening? Det burde de politisk valgte borgere kunne vurdere gennem de offentlige høringer, som enhver lokalplan skal igennem - og hvis de er usikre herefter giver Planloven mulighed for en folkeafstemning i lokalområdet. Dette sidste gør nogle kommuner allerede brug af.

Derfor mener jeg, at byrådet bør anlægge et andet mere restriktivt syn på, hvor og hvornår dispensationer gives.

»Lokalplanens styrke ligger i, at man kan læse, hvad der er tilladt, og hvad der er forbudt. Grundejeren og andre kender råderummet for deres dispositioner, og naboer ved hvad de kan forvente«. (Citat fra Planloven).

Indlæser debat...