Venstre vil styrke borgerinddragelsen

8. maj 2021, 08.00

DEMOKRATIET Venstre vil gerne bidrage til et levende demokrati, hvor gode ideer, forslag og viden fra borgere, institutioner og fagpersoner opsamles og anvendes. Vi ønsker en kommune, der ikke lukker sig om sig selv - og det skal ikke kun være de borgere, der råber højest, der bliver hørt.

På byrådsmødet den 27. april fik Venstre opbakning fra hele byrådet til, at vi nu får set på, hvordan vi kan styrke borgerinddragelsen. Det kan ske på flere måder.

For det første kan man indføre borgerforslag, hvor et antal borgere rejser en sag for byrådet.

En anden mulighed er at nedsætte særlige udvalg, hvor borgere og fagpersoner er repræsenteret, og som skal komme med forslag inden for afgrænsede områder. Eksempelvis fik Venstre nedsat et sådant udvalg, som i 2020 fremlagde en plan for den kollektive trafik i Favrskov.

En tredje vej at gå er at udvide brugen af onlineplatforme og digitale møder. Det har vist sig, at f.eks. streaming fra konferencer og borgermøder øger tilgængeligheden betydeligt, og dette kan nemt kombineres med mulighed for at stille spørgsmål.

Vi er med på, at online-kommunikation ikke kan erstatte det fysiske møde. Derfor kan man for det fjerde se på muligheden for øge den fysiske tilgængelighed, eksempelvis ved at indføre træffetid for udvalgsformænd eller gruppeformænd.

Endelig er det tid til at se på ordningen, hvor borgere kan indsende skriftlige spørgsmål til byrådets spørgetid, hvorefter borgerne så skal møde fysisk op og overvære, at borgmesteren oplæser forvaltningens svar på de stillede spørgsmål. Denne ordning har vist overlevet sig selv i sin nuværende form.

Jeg glæder mig over byrådets opbakning til Venstres forslag. Det bliver det nye byråd, der skal tage stilling til, hvordan borgerinddragelsen fremover skal se ud - men jeg vil gerne tyvstarte ved at spørge læserne: Hvordan mener I, at borgerne kan komme bedre til orde?

Indlæser debat...