Brintbusser til Aarhus - en dårlig ide

Udgivet:10. juli 2021, 11.19

Læsetid:2 minutter

2 år siden

JERNBANE Per Knudsen, byrådskandidat for de radikale, argumenterer i tirsdagsavisen for at indføre brintbusser på motorvejen mellem Silkeborg og Aarhus. Jeg kan ikke lige gennemskue om det kun skulle være en midlertidig foranstaltning indtil en elektrificeret jernbane var etableret om 10 år, eller om det skulle være noget, der var mere permanent.

At erstatte et eldrevet tog på skinner med en brintdrevet bus på en motorvej er nok noget at det dummeste, man kan gøre
Henning Lindberg

For mig at se falder Per Knudsen i en meget udbredt fælde: Teknologien kommer og løser vores klimaproblemer. Og flere veje vil løse problemerne med fremkommelighed.

De løsninger, Per Knudsen peger på, løser imidlertid ingenting. De gør nærmest det modsatte.

At erstatte et eldrevet tog på skinner med en brintdrevet bus på en motorvej er nok noget at det dummeste, man kan gøre. For det første skal bussen her konkurrere med alle bilerne om pladsen. Det tænker jeg ikke forbedrer fremkommeligheden. Men herudover er det helt galt at smide kostbar grøn energi væk på så ussel en måde: Først skal grøn strøm konverteres til brint, for så derefter at medbringe en brændselscelle i brintbussen til at konvertere brinten tilbage igen. En brintbus er nemlig blot en eldrevet bus hvor strømmen ikke kommer fra et medbragt batteri, men fra en medbragt brændselscelle med tilhørende brændstof i form af brint.

Indtil køreledninger etableres i byzoner, kan brintbusser være et alternativ. Men lad det blive ved det.

Noget af det, der virkelige ville kunne rykke, var hvis man havde anlagt motorvej og jernbane i en anden rækkefølge. Hvis der havde stået en jernbane klar, inden motorvejsplanerne var blevet realiseret, kunne det jo godt være, at det slet ikke havde været nødvendig med en motorvej. Ingen veje med tilhørende individuel bilkørsel ville kunne gøre turen til Aarhus centrum på ca. tyve minutter. Oven i købet ville man få en betydelig bedre plads-udnyttelse (hvor mange træer kunne ikke plantes på den ekstra plads en motorvej fylder i forhold til en jernbane?), transporttiden ville kunne anvendes aktivt, trafiksikkerheden ville øges mv.

Var Per Knudsens parti ikke med til at stemme for motorvejen ?

Læs også
Jernbane og/eller busser til Aarhus Jernbane og/eller busser til Aarhus
Læs også
Jernbane og/eller busser til Aarhus

Desværre er der ikke sket meget nytænkning med Folketingets nye infrastrukturaftale. Der udbygges stadig med adskillige kilometer motorvej, der i sidste ende hverken er med til at løse klima- eller fremkommelighedsudfordringerne. Flere og bredere veje er som at tisse i bukserne: Det giver fremkommelighed her og nu, men de nye veje bliver hurtigt fyldt op med endnu flere biler. Hvorfor ikke prøve noget nyt ? Man lyver hvis man fortæller at klimaudfordringerne kan løses uden at det også betyder at vi skal til at ændre adfærd.