Stop snakken og kom i gang

4. marts 2020, 12.48

Den lavtliggende del af grunden på Gravmosevej 2 i Virklund. Hvor der nu ses åbent vand, er der normalt stier, der fører rundt i Engen, hvor der bl.a. er mange fredede orkideer. Mon det er i EU’s interesse, at disse samt træer og buske mv. i engen drukner og går ud? Foto: Kaj Holst-Jørgensen

OVERSVØMMELSER Silkeborg kommune har ikke bare ret, men også pligt til at vedligeholde sine vandløb og sin infrastruktur.

Hvis et stort træ vælter og spærrer en hovedfærdselsåre, indkalder man ikke først til møder om sagen og sætter diverse konsulentfirmaer i gang med at lave kostbare og tidkrævende undersøgelser og rapporter, eller rådfører sig med naturfredningsforeningen. Man sender naturligvis omgående nogle fagfolk ud og får fjernet træet, så problemet ikke forværres, og så der ikke opstår unødige ekstra problemer eller faresituationer.

Det kan godt være, at der er tale om en fredet træsort som f.eks. kristtjørn, eller at man bliver nødsaget til midlertidigt at færdes, hvor det er forbudt, men da der er tale om en nødretssituation sørger man naturligvis først og fremmest for hurtigt at få løst problemet.

Den samme ret og pligt til at handle gælder også, når det vælter ned med ekstraordinært store mængder vand. - og man skal naturligvis ikke vente med at handle, til vandet af sig selv er sunket, hvilket vil svare til, at man blot lader det væltede træ ligge, og venter på, at problemerne skal løse sig af sig selv.

Problemet er jo ikke nyt. 15. marts 2002 skrev Landsbladet om en »Syndflod over Danmark«, fordi man netop da havde haft de hidtil højeste vintertemperaturer og de hidtil største mængder vinternedbør, så der var oversvømmelser overalt. Der blev holdt mange møder, hvor det blev påpeget, at kommunerne ikke overholdt, vandløbsregulativerne med hensyn til bortledning af vand, men da vandet så igen var sunket, blev der ikke gjort mere ved sagen.

Normale vandløbsproblemer bør administreres af dygtige praktiske fagfolk med kompetence til at træffe praktiske beslutninger uden indblanding fra akademiske bureaukrater og fremmede organisationer, der ofte møder op med en helt anden dagsorden end at aflede det overskydende vand.

Det mest effektive vil være straks at fjerne de værste sandbanker og så måle vandstanden før og efter bortgravningerne, så man samtidig får et sikkert bevis for effekten. Venter man med at grave, til vandet er sunket, kan man ikke umiddelbart måle effekten af bortgravningerne, men kun lave usikre beregninger, hvor det eneste sikre er nyttesløse udgifter til dyre konsulenter.

Undertegnede foretog i 2000 til 2003 daglige aflæsninger i vandstanden i Gravbækken, der danner afløb fra Thorsø til Borresø og gjorde i adskillige breve Silkeborg kommune opmærksom på problemer ved vandløbsvedligeholdelsen, men de overordnede problemer blev ikke løst.