Trafikken i midtbyen

Udgivet:18. marts 2023, 08.10

Læsetid:3 minutter

Efter at dele af Skoletorvet er blevet helliget cyklister, har det øget trafikken af biler i blandt andet Grønnegade og Toldbodgade. Foto: Jakob Stigsen Andersen

Af Martin Jakobsen Formand for plan- og vejudvalget i Silkeborg (K)

TRAFIK Kære Bent Jørgensen, tak for et velskrevet læserbrev. Udover spørgsmål og undren, så indeholder dit læserbrev også et par misforståelser og fordrejninger, som jeg gerne vil give et svar på.

Først vil jeg gerne takke dig for det velvalgte citat. På spørgsmålet fra avisen om, hvorfor beboerne på Grønnegade og Toldbodgade ikke var blevet hørt, svarer jeg:

»Det ved jeg ikke. Det skal jeg have en snak med forvaltningen om for at høre, om der er sket en fejl. Selvfølgelig skal de høres. Hvis de ikke er blevet spurgt, så beklager jeg. De skal selvfølgelig høres, når de er en del af en overordnet løsning.«

I al beskedenhed, det eneste svar jeg kunne give. For jeg ved ikke alt om. hvad der foregår i Silkeborg Kommune.

I det konkrete tilfælde var jeg noget overrasket over, hvorfor opfordringen til høringen ikke havde fundet sted, og jeg kunne da også i den efterfølgende dialog med forvaltningen konstatere, at det rent faktisk var tilfældet. Og forklaringen er, at der ikke er sket ændringer i ensretningen på disse gader. At der så er kommet mere trafik, har været en naturlig del af den kommuneplan, der er arbejdet ud fra. Her er hensigten, at vi skal have den cirkulerende trafik rundt om bymidten og ikke ind til bymidten. Jeg synes dog stadigvæk, at yderligere inddragelse ville have været på sin plads.

I dit læserbrev bedyrer du det problematiske i, at Silkeborg By ikke er repræsenteret i Plan- og Vejudvalget, og at forvaltningscheferne kun kender området fra by-kortene.

Den sidste del taler vel for sig selv og er rent ud sagt noget sludder.

Med hensyn til den første del, så er alle byrådets 31 medlemmer repræsentanter for hele kommunen, og vi syv medlemmer i udvalget arbejder således indgående med udvikling af hele vores kommune og naturligvis også Silkeborg midtby, som højst sandsynligt er det sted, vi alle kommer oftest udover hjemme ved os selv.

For min egen del har jeg tilbragt stort set alle min snart 49 år i Alders-lyst, mindre end 1 kilometer væk fra Silkeborg midtby og har, som du vil vide, min daglige gang der.

Jeg oplever en tvivl hos dig, Bent Jørgensen, om hvad det egentlig er, vi vil med projektet?

Først og fremmest vil vi gerne have flere biler væk fra den absolutte kerne af vores midtby. Bilerne skal være hjerteligt velkomne, men der er også arealer, der er forbeholdt, eller helt reserveret gående og cyklister.

Dette projektet er lykkedes, således er der totalt set forsvundet 3200 biler fra området, dog stadig velvidende, at der er sket en forøgelse på Grønnegade og Toldbodgade, som naturligvis er en udfordring, vi skal arbejde med.

Det, vi får ud af det, er, at der som sådan ikke er nogen grund til at køre igennem centrum for at kunne besøge byen. Der er adgang til parkering fra alle sider, når man kommer til Silkeborg by.

Bilerne skaber ikke liv i vores bykerne - det gør menneskene. Og jo, vi tager naturligvis hensyn til forretninger, caféer, gallerier og hvad der er af fantastiske ting i vores by, og vi vil gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe dem videre på vej.

Jeg tror ikke på, at den manglende omsætning kommer sig af, at der er lavet en halv cykelgade og ensretninger.

Derimod tror jeg på, at projektet vil være med til at understøtte disse virksomheder. Når bilerne holder sig på kanten af det absolutte centrum og ikke bare sådan kan komme igennem. For så skabes der plads til menneskelig aktivitet, begrønning og udeliv og dermed større aktivitet og omsætning på vores hoteller, restauranter, caféer, gallerier og i vores butikker.

Udover den nævnte opmærksomhed på Grønnegade og Toldbodgade, så holder vi løbende øje med trafikken gennem Kornmods Gård og de andre potentielle problem lokaliteter - ikke bare i Silkeborg by, men i hele kommunen.

Indlæser debat