Nyt projekt skal få flere insekter og fugle til Gjern-området

Gjern Natur lancerer Projekt Insektvold og inviterer lokale landmænd til møde for at få dem med på idéen

14. januar 2020, 17.04

Morten D.D. Hansen, museumsinspektør og naturentusiast, vil på et informationsmøde for landmænd i Gjern-området fortælle om insektvoldes betydning for naturen.

GJERN Edderkopper, græshopper, løbebiller, sommerfugle og humlebier er nytteinsekter og skal have bedre levevilkår i den tidligere Gjern Kommune.

Foreningen Gjern Natur har taget initiativ til Projekt Insektvolde for at give insekter og fugle en hjælpende hånd i naturen og dermed blandt andet begrænse forekomsten af bladlus.

Projektet går ifølge formand Margaret Skovsen ud på at etablere insektvolde, der udgør gode leve- og gemmesteder for især biller og samtidig fungerer som yngle- og gemmested for eksempelvis agerhøns og fasaner.

Insektvolde er forhøjede sammenpløjninger af jord i typisk et par meters bredde og 50 til 75 centimeters højde, hvor der vokser tuegræsser. Volden kan være både lang og kort afhængig af, hvad der er praktisk muligt på stedet.

- Insektvolde skal erstatte tidligere markskel og diger, idet de kan placeres, hvor det er mest praktisk af hensyn til andre afgrøder. Insektvolde kan også placeres i eller ved en brakmark, fortæller Margaret Skovsen.

Samarbejde med landmænd

Den ideelle placering set fra insekternes og fuglens synspunkt er midt i en dyrket mark.

- Men det har vi ingen forhåbning om at få lov til. Gjern Natur håber i stedet, at en del landmænd vil stille brakmarker til rådighed eller kan finde et lille eller større hjørne af deres marker, hvor udbyttet måske alligevel ikke er så stort, siger Margaret Skovsen og understreger, at en insektvold ikke påvirker muligheden for at få EU-støtte via enkeltbetalingsordningen og ikke skal tegnes særskilt ind på landmandens markplan.

Området landmænd kan høre mere om det nye projekt ved et informationsmøde, som Gjern Natur holder i Gjern Kultur- og Idrætscenter den 29. januar. Her kommer naturentusiasten Morten D.D. Hansen, der er museumsinspektør ved Naturhistorisk Museum i Aarhus, og fortæller om insektvoldes betydning for naturen og plejen af dem.

Desuden vil planteavlskonsulent Erik Pedersen og natur- og jagtkonsulent Hanne Juncker, begge fra rådgivningsvirksomheden LMO, fortælle om etablering og vedligehold af insektvolde og deres placering.

Også den lokale landmand Torben Kuhr fra Gjern, der er bestyrelsesmedlem i Landboforeningen Midtjylland, vil deltage i mødet og svare på spørgsmål.

Forening betaler såning

Gjern Natur er indstillet på at betale for at få sået på insektvoldene og håber til gengæld på, at landmændene med selv vil pløje et par fuger sammen og på den måde anlægge insektvoldene på deres marker.

- Vi håber med initiativet, at vores område kommer på landkortet som et område, hvor vi igen kan høre lærken synge, se viben svæve over marken og agerkyllingerne pile hurtigt henover marken. Det er et ambitiøst ønske, der kun kan opfyldes i samarbejde med lokale landmænd, understreger Margaret Skovsen.

mette