En dag i sundhedens tegn

15. november 2019, 12.38

SYGEHUSENE Indsigt i virkelighedens verden og dialog med borgerne er helt afgørende forudsætninger for en resultatorienteret politisk indsats. Med afsæt i denne kendsgerning var jeg i mandags på feltbesøg i Midtjylland sammen med mine gode MF-kolleger, Venstres nye sundhedsordfører Martin Geertsen og regionsrådsmedlem Carsten Kissmeyer. Vi besøgte herunder regionshospitalet i Silkeborg, der seks år i træk er blevet kåret som »Danmarks bedste mindre hospital«. Efter besøget stod det lysende klart, hvorfor denne fornemme hæder er blevet Silkeborg til del. Her har et dygtigt og engageret personale nemlig opnået enestående positive resultater og høj effektivitet inden for bl.a. diagnostik og planlagte kirurgiske operationer ved udvikling og brug af helt nye og langt mere effektive samt patientvenlige procedurer. Lysende eksempler til efterfølgende for det øvrige danske sundhedsvæsen.

Samme aften var vi i Medborgerhuset i Silkeborg til et velbesøgt møde med debat om fremtidens sundhedsvæsen. Stor tak til arrangørerne Erhverv Silkeborg, LOF Midtjylland og Venstre i Region Midtjylland for at bakke op om dette initiativ. Også en varm tak til regionsformand Anders Kühnau, der kom og deltog i den saglige og inspirerende debat med mange gode indlæg og spørgsmål fra salen. Det står klart, at vores sundhedsvæsen generelt har nået et langt højere niveau sammenlignet med situationen for 20 år siden. Men der er fortsat plads til forbedringer. Og der er store udfordringer forude i lyset af det glædelige faktum, at levealderen øges, og at der hele tiden kommer nye effektive behandlingsmuligheder. Desuden har vi meget at gøre inden for psykiatrien, ligesom der skal arbejdes målrettet på at forbedre den borgernære service og den forebyggende indsats med afsæt i samspillet mellem kommunen, de praktiserende læger og det lokale sygehus.

Der er helt sikkert behov for at uddanne og ansætte flere sygeplejersker og læger i fremtiden. Men samtidig skal vi styrke effektiviteten og servicen overfor den enkelte patient ved at afsøge nye veje som et led til at få sundhedsvæsenet til at køre længere på literen. Og det er lige præcis, hvad man har udrettet på hospitalet i Silkeborg. Ved debatmødets afslutning slog jeg et slag for, at vi bliver langt bedre til at udbrede de gode ideer og metoder til resten af sundhedsvæsenet - både internt i regionen og på tværs af regioner. Det er uacceptabelt, hvis der udvises modvilje til at tage ved lære af de gode eksempler. Også her må vi politikere træde i karakter og stille krav om, at nye effektive metoder udviklet i Silkeborg og andre steder straks kommer patienter til gode i hele landet. Tak for en uhyre lærerig og inspirerende dag med fokus på borgernes sundhed.