Royal hæder til midtjyder

9. juli 2020, 13.30

MEDALJER: Hoffet meddeler, at oberstløjtnant Chris Terndrup er benådet med ridderkorset af Dannebrogordenen. Overkonstabel af 1. grad Steen Jul Nielsen, Kjellerup, Socialrådgiver i Aarhus Kommune, Hans Nørgaard, Ry, og udviklingssygeplejerske på Regionshospitalet Silkeborg, Annemette From, Silkeborg, er alle tildelt fortjenstmedaljen i sølv.