Der bygges for få seniorboliger

Udgivet:30. september 2022, 14.43

Læsetid:1 minut

Af Søren Nielsen Formand for seniorådet i Skanderborg

DR havde i sommer en udsendelse om boliger til den ældre del af befolkningen. En boligform som efterspørges i store dele af landet. Det er en boform som henvender sig til 55+ årige, som ikke længere har hjemmeboende børn. Der er tale om lidt mindre boliger, men med fælles faciliteter for beboerne. Der hører også ofte værelser med til bebyggelsen. Disse værelser kan lejes, hvis man har overnattende gæster.

Med det stigende antal ældre borgere i Skanderborg Kommune vil det også være en boform, som vil være efterspurgt her. Der findes ikke mange seniorboliger i Skanderborg Kommune. Seniorrådet har fået oplyst, at det kun er i Ry, denne boligtype er blevet opført.

Det er en boform, som også giver mulighed for at blive i eget hjem, og derfor udskyder tidspunktet for, hvornår der er behov for en plejebolig.

Seniorrådet har anbefalet Kommunen, at denne type boliger fremover bør indgå i kommende boligprojekter i centerbyerne. Når vi anbefaler, at det kun er i centerbyerne, er det af hensyn til infrastrukturen. Der skal være let til indkøb, offentlig transport og tæt på forskellige kulturelle tilbud.

Der skal være mulighed for, at denne boligtype både kan være leje/eje eller på andelsbasis.

Ved at medtænke denne boform i kommende projekter vil det være med til at understøtte kommunens boligpolitik, hvor man ønsker at forskellige aldersgrupper kan bo sammen. Det vil også fremme boligpolitikkens ønske om, at man kan være tilknyttet det samme sted hele livet, men med mulighed for at skifte bolig, så den passer til det sted, hvor man er livet.

Indlæser debat