Tillykke til musikforeningen Riverboat og DGI - længe leve Ildfestregattaen!

23. marts 2019, 07.05

ILDFESTREGATTA Siden den allerførste regatta i 1899 har ild, fest og sejlads, været omdrejningspunktet for Danmarks smukkeste folkefest. Sidst anslog man, at 450.000 deltog i regattadagene - det næststørste arrangement i Aarhus Kulturby-året.

Desværre kom der grus i Silkeborg Turist- og Regattaforenings maskine. Som en konsekvens smækkede Økonomi- og Erhvervsudvalget kassen i og søgte ny arrangør.

Efter en uskøn og tumultarisk politisk proces er musikforeningen Riverboat og DGI netop valgt som fremtidens regattaleverandør. Indledningsvis skal der herfra lyde et stort tillykke til de to kompetente organisationer.

Ildfestregattaen er en del af vores DNA. Vi kan ikke forestille os Silkeborg uden. Ikke desto mindre, er det i et skrækscenarie blevet klart, at en Ildfestregatta ikke er en selvfølge.

Længe var det uklart, om nogen turde byde ind på den gigantiske og komplekse opgave. Men ved deadline havde fem ansøgere meldt sig. Hver bød de ind med forskellige kompetencer, som et inhabilitetsramt Økonomi- og Erhvervsudvalg, under ledelse af Søren Kristensen (S), desværre ikke magtede at forene.

Vi er mange, der gennem årerne har bidraget med stort eller småt. Indtil nu, har festen været afholdt af Silkeborgs borgere, for Silkeborgs borgere.

Derfor mobiliserede engagerede borgere på blot én måned et hold og lagde an til stiftelse af Ildfest Silkeborg. Et stærkt hold med Silkeborgs ypperligste erhvervsfolk, kulturorakler, foreninger erfarne udi drift af regattatelte, foreninger med interesse i at bidrage med underholdning i havnebassinet o.s.v. En bred skare af frivillige, der i samarbejdets ånd var klar til at løfte den tunge arv.

Der blev udarbejdet en professionel forretningsplan, som kunne sikre driften af »paraplyorganisationen«. En solid økonomisk konstruktion, der med et franchiselignende koncept sikrede, at de mange foreninger m.v. kunne se et incitament for deltagelse.

Tilsyneladende magtede kun Morten Høgh (V) og Kuno Danielsen (DF) at gennemskue økonomiske risici og tillægge det værdi med en gennemarbejdet forretningsmodel og løsninger på de komplekse problemstillinger i samarbejdet med de hundreder af interessenter.

Flertallet i Økonomi- og Erhvervsudvalget tillagde et kostbart »økologisk« lysshow og anden visionær men uprøvet nytænkning stor værdi.

Når man erindrer, at Silkeborg Turist- og Regattaforening bl.a. blev fyret af økonomiske årsager, så kan det undre, at de i udbudsmaterialet klart definerede basisforudsætninger tilsyneladende kun var vejledende. For, som det fremgik af MJA, så genåbner Økonomi- og Erhvervsudvalget nu forhandlingerne om den økonomiske ramme, som andre ansøgere lever op til.

I øvrigt udsætter man nu foreløbigt Ildfestregattaen til 2021.

Jeg har kolossal respekt for musikforeningen Riverboat og jeg har kun ros tilovers for deres fantastiske arbejde med Riverboat Jazz Festival. Man har skabt en fantastisk tradition, og man gør det ubetinget godt.

Musikforeningen Riverboat står imidlertid midt i et generationsskifte. Mig bekendt, har man endnu ikke fundet alternativ finansiering til de statslige midler, der forsvinder ved Steffen Juul Hansen fratræden?

Den nyligt tiltrådte leder af sekretariat, Trine Valentin, slår fast, at Ildfestregattaen ikke skal være et café latte-show.

Forsøg med nytænkninger er MEGET velkommen. Ikke desto mindre, så løber man uden tivoli og med skiftet fra fyrværkeri til lysshow en gigantisk risiko for, at 450.000 øldrikkende gæsters økonomiske bidrag derved falder bort.

Værre er, hvis Søren Kristensen (S), Johan Brødsgaard (R) og Claus Løve Klostergaard (AL) reelt gør en velfungerende Riverboat-forening en gigantisk bjørnetjeneste.

Sagen er jo, at man midt i et ledelsesmæssigt »vagtskifte«, hvor Riverboat-organisationen er sårbar, også sætter selve den ellers velfungerende Riverboat Jazz Festival under pres. På den baggrund tænker jeg, at der venter en spændende generalforsamling i Musikforeningen Riverboat.

Jeg begræder, at man ikke magtede at opretholde den brede folkelige forankring. Begræder, at man vægter (dygtige) ansatte på Riverboats sekretariat og hos DGI højere end det bredde frivillige engagement.

Umiddelbart efter valget blev jeg kontaktet af DGI´s formand, Lars Engeborg. Lars opfordrede til et nyt samarbejde, hvor jeg som frivillig kan bistå de professionelle på Riverboats og DGI´s sekretariat med at løfte den vanskelige opgav. Jeg foreslog Lars at læse Ildfest Silkeborgs udførlige manual. Jeg tilbød at overdrage kontakter til de mange interessenter, men behøver næppe udpensle mit øvrige svar.

Dette til trods, så vil jeg afslutningsvis opfordre andre frivillige om at byde sig til.

Længe leve Ildfestregattaen!