Der er noget galt i åen - vandet strømmer helt ad helvede til

Udgivet:30. juni 2022, 11.36

Læsetid:1 minut

Af Peder Poulsen. Skovløbervej 2 Lysbro

VANDLØB Silkeborg Kommune har inviteret kommunens lodsejerne langs Gudenåen til et orienterings- og debatmøde, der afholdtes mandag 27. juni.

Der var store forventninger til mødet, hvor mange interessenter var til stede henset til, at borgerne i mere end 10 år til stadighed har været berørte af store oversvømmelser af Gudenåen.

En lang historie om Gudenåens vandproblemer kan gøres kort:

Der skete intet relevant nyt i mødet, idet oplægsholderne uden undtagelse præsenterede tilhørerne for ammestuesnak og udokumenterede grundløse floskler.

Helt i god harmoni med den passivitet, der har været udvist af Silkeborg Kommune i hele perioden siden kommunens overtagelse af forpligtelserne efter amternes nedlæggelse for mere end 10 år siden!

Flere af lodsejerne, der med mange års erfaringer med vandafledningen af Gudenåen påpegede, at grødeskæringen var mangelfuld, blev ikke hørt.

Det forekom, at Silkeborg Kommune havde indtaget den holdning, at den mangelfulde grødeskæring ikke skulle gøres til genstand for drøftelse i mødet. Derfor afsluttedes mødet på samme niveau som dette blev indledt:

Uden relevant indhold.

»Hvor skal vi hen?«

Ingen steder!

»Hvorfor går det så så langsomt?«

Indlæser debat