Regionen lukker prisbelønnet patientforløb, der nedbryder sektorerne og sparer regionen for mange indlæggelser

Udgivet:13. september 2023, 09.40

Læsetid:2 minutter

I 2019 modtog Regionshospitalet Silkeborg (Universitetsklinik for Innovative Patientforløb) og Silkeborg Kommune sammen den nationale pris Den Gyldne Tråd »for et forbilledligt tværsektorielt samarbejde mellem kommune, sygehus og almen praksis, som har halveret antallet af indlæggelser for udsatte kroniske patienter«.

Af Ulrich Fredberg. Overlæge regionsrådsmedlem

SYGEHUSET Regionshospitalet Silkeborg (optageområde ca. 100.000) tillod i 2015 kroniske patienter (bl.a. KOL, lever-, tarm- og hjertesygdom som intermitterende atrieflimmer), der går til kontrol på sygehuset, at de døgnet rundt 365 dage om året kan ringe direkte ind til den afdeling, hvor de går til kontrol, hvis de får opblussen i de kendte, kroniske symptomer. En sygeplejerske, der oftest kender patienten, vurderer, om det kan afklares telefonisk (hvad de fleste kan), eller om det er nødvendigt med tilsyn. Hvis tilsyn er nødvendigt, kan hospitalssygeplejersken døgnet rundt sende en kommunal akutsygeplejerske på hjemmebesøg, der afslutter 61 procent af de patienter, de vurderer på hjemmebesøget. Hvis det skønnes nødvendigt, kan den kommunale akutsygeplejerske sende patienten til vurdering på hospitalsafdelingen, hvor patienten lægevurderes med henblik på, om indlæggelse er nødvendigt.

Flexible indlæggelser reducerede blandt de mere end 700 kronikere antallet af indlæggelser med 47 procent (svarende til 16.000 indlæggelsestimer årligt), antal ambulante kontroller faldt med 16 procent, antal kontakter til egen læge faldt med 16 procent, antal intensivpatienter faldt med 40 procent, og kontakt til lægevagten faldt med 27 procent.

Hvis en medicinsk akutindlæggelse sættes til eksempelvis 10.000 kroner og en medicinsk ambulant kontrol til for eksempel 1.000 kr., vil Region Midtjylland (1,3 millioner indbyggere) spare ca. 26 millioner kroner om året, hvis flexible indlæggelser indførtes i hele regionen, hvorved arbejdsmiljø og patienttilfredshed forbedres betydeligt. Hertil kommer besparelserne for reducerede intensivindlæggelser, besparelser i kommune (der betaler pr indlæggelse), besparelse for mindre forbrug af vagtlæge og almen praksis. Hertil kommer en yderligere besparelse, da Silkeborg (i samarbejde med kardiologisk afdeling Aarhus Universitetshospital) modtager atrieflimmerpatienter fra hele Aarhus Kommune i et flexibelt indlæggelsesforløb.

I forbindelse med den aktuelle sparerunde planlægger Region Midtjylland at lukke for de medicinske senge i Silkeborg, hvorfor flexible indlæggelser ophører, og landets eneste Universitetsklinik for Innovative Patientforløb lukkes (om end regionen vil forsøge at opretholde navnet!).

Regionen forventer en besparelse på 25-40 millioner ved sengelukningerne. Regionen har ikke overvejet sparemuligheden ved at udbrede flexible indlæggelser (og mange andre innovative patientforløb) til andre afdelinger.

Sophie Løhde, hvor er du?

Indlæser debat