Derfor skal Silkeborg Kommune igen repræsenteres i regionsrådet

14. januar 2021, 12.41

SYGEHUSET Efter den mest turbulente periode, jeg kan huske i Regionsrådet Midtjylland, må det nu være tid at gøre status. Den forrige regionrådsformand Bent Hansen var den person, som virkelig fik sat skub i afviklingen af Silkeborg Sygehus. Han havde stort held med sin »salamimetode-politik«, hvilket i dag betyder, at borgerne i Silkeborg kommune ikke længere har egen fødeafdeling samt skadestue.

Der blev også gjort forsøg med at nedlægge kapellet, men her blev bremserne heldigvis sat i. Utallige forsøg har der også været på at afvikle lægeambulancerne, men det er trods alt ikke lykkedes.

Efterfølgeren Anders Kühnau fortsatte denne politik, og med de tre ikke lægefaglige i Hospitalsledelsen i Viborg er vi i Silkeborg ilde stedt. Jeg har gennem tiden rettet hård kritik mod Anders Kühnau, ledelsen i Viborg samt vores lokale socialdemokratiske medlem af regionsrådet Henrik Fjeldgaard. Jeg har brokket mig over de utallige nedskæringer, manglende vedligeholdelse, lukning af afdelinger, akutklinik m.v.

Dette har fra andre partier givet mig nogen kritik af, at Venstre i regionen jo selv har været med til at indgå aftaler vedr. Silkeborg sygehus på det økonomiske samt lægefaglige område. Her skal jeg gerne være den første til at erkende, at Venstres politiske linje i regionsrådet, anført af gruppeformand Carsten Kissmeyer ikke har været den linje, jeg og flere andre fra Venstre i Silkeborg vil følge, såfremt vi skulle blive valgt til november 2021. Hvis vi i Silkeborg ønsker at bevare et sygehus på højt plan, som skal vedligeholdes, udbygges samt tilføres flere specialer, så er det tvingende nødvendigt, at I kære borgere stemmer personligt på kandidater fra Silkeborg ved det kommende valg.

Uanset at vi er mange, der har stor sympati og medfølelse for Ulrich Fjeldberg, så er jeg sikker på, at Ulrich nok skal samle stemmer nok i Aarhus til at komme ind ved næste valg. Jeg er også sikker på, at Ulrich gerne vil have selskab af nogle lokale fra Silkeborg, så den fælles kamp kan blive bredere.

Så kære vælgere - uanset partifarve - stem på en kandidat her fra kommunen, såfremt vi skal slå et slag for bevarelse af vort elskede sygehus.