Debat: Venstre og selvejende haller

23. maj 2020, 16.52

HALTILSKUD Selvejende haller har været et stort tema i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget gennem godt og vel to år. Det er heller ikke uden grund, at det har haft et stort fokus, og mange parter har holdninger til emnet.

Selvejende haller er i Them, Kjellerup, Gjern, Thorning, Ans, Sorring, Sjørslev, Hjøllund og Sejs lokale samlingspunkter. Det er meget mere end blot 20 x 40 meter halvgulv. Det er mødesteder for folk i alle aldre og stederne, hvor meget aktivitet opstår.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget satte sig for at se på, hvordan vi kunne få en mere gennemskuelig model for tilskud til de selvejende haller. Urimeligheder er gennem årene blevet påpeget og gennem en omfattende analyse fra BDO, har der også vist sig tendenser, som udvalget har reageret på.

Alt forandres dog ikke over en gang. For Venstre har det været afgørende, at vi også i fremtiden vil have samme antal selvejende haller. Derfor har det for os været en prioritet at holde hånden under dem, der stod til at miste store beløb, og som direkte konsekvens pegede vi på, at man maksimalt kunne falde/stige med 10 procent ved den nye tildelingsmodel. Beløbene udover de 10 procent var i en størrelsesorden, der ville bringe nogle steder i en betydelig usikker situation.

En præmis i opgaveløsningen har været økonomi. Den økonomiske kage har været den samme hele vejen igennem. Vi har som udvalg ikke fået flere midler til at drive hallerne for. Tværtimod skal vi i forbindelse med budgetprocessen efter sommerferien finde et beløb på 1,4 mio., for at vi kan bevare den samme tilskudsramme fremadrettet.

Venstres tilgang er, at vi ønsker stærke selvejende institutioner, der påtager sig ansvar og tager initiativ for deres lokalområder. Vi er samtidigt opmærksomme på, at vi har selvejende haller, der med den vedtagne ordning fortsat ikke tilgodeses i tilstrækkeligt omfang.

Derfor vil Venstre i forbindelse med budgetforhandlingerne bringe et forslag i spil, der går ud på, at partierne bag budgetaftalen udover de 1,4 mio. kr., skal afsætte et større beløb til driften af de selvejende haller. Dette vil udover de enkelte matrikler også tilgodese de tusinde af brugere, der går gennem dørene i vores selvejende haller.